vrijdag 14 juli 2017

Voormalig Nuts-gebouw gesloopt

Het voormalige Nuon-pand aan de Winselingseweg, dat de afgelopen zes jaar onderdak bood aan de Gelderlander, wordt momenteel gesloopt. Met de komst van de nieuwe stadsbrug moet het gebouw ruimte maken voor het nieuwbouwproject Koningsdaal. In 1976 werd het gebouw nog feestelijk geopend: het markeerde de samenkomst van de verschillende afdelingen van de Openbare Nutsbedrijven op één terrein.

Op 1 januari 1955 werd de Openbare Nutsbedrijven opgericht, een samenkomst van het Gas- en Waterleidingbedrijf, de Elektriciteitswerken en het Vervoersbedrijf. Een jaar later werd het Vervoersbedrijf afgesplitst en samengevoegd met de Reinigingsdienst tot de Centrale Vervoersdienst. De andere afdelingen waren vanaf de oprichting gevestigd in talloze panden, verspreid door de stad, waaronder aan de Van Broeckhuysenstraat, de Waalkade en de Voorstadslaan.
Sloop van het voormalige kantoor van de Openbare Nutsbedrijven (6 juli 2017).
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
 De wens om alle afdelingen onder één dak te brengen bestond al vanaf de oprichting. Het was lange tijd echter onzeker waar de Openbare Nutsbedrijven zich zou vestigen. Het terrein van de voormalige gasfabriek aan de Stieltjesstraat werd tien jaar lang als potentiële locatie gezien, maar dit terrein bleek uiteindelijk toch te weinig mogelijkheden te bieden.

Nieuwbouw ten behoeve van de Openbare Nutsbedrijven.
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Uiteindelijk kwamen alle afdelingen van de Openbare Nutsbedrijven op het voormalige NYMA-terrein aan de Winselingseweg. Enkele afdelingen kwamen begin jaren ’70 in de gerenoveerde gebouwen van de NYMA, maar er werd ook een nieuw gebouw neergezet voor de directie, de administratie, de technische dienst en de toonzaal. Het acht miljoen gulden kostende gebouw werd ontworpen door architectenbureau J.D.A. Okhuysen BV., een bekende naam uit de wederopbouwperiode in Nijmegen.

Het nieuwe gebouw werd in februari 1977 in gebruik genomen, nadat het eerder feestelijk was geopend door burgemeester Th. de Graaf. Voor de viering werd er een speciaal boekje uitgegeven door de Openbare Nutsbedrijven, met als toepasselijke titel ‘Onder één dak’. “Iedereen heeft nu zijn stek gevonden en is inmiddels thuis geraakt in de nieuwe omgeving. Tijd derhalve om open huis te houden en belangstellenden uit te nodigen de nieuwe huisvesting te komen bekijken.” 

Affiche tegen de sloop van 'de Nuts'. 
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
De oude gebouwen aan de Waalkade en de Van Broeckhuysenstraat kwamen leeg te staan. Het pand aan de Waalkade werd in september 1977 gesloopt. Het gebouw aan de Van Broeckhuysenstraat werd gekraakt en omgedoopt tot ‘de Nuts’. Er zaten verschillende groeperingen in het pand, waaronder het daklozencentrum Unitas, alternatieve kranten en bewonersgroepen.  In juli 1982 nam de gemeenteraad het besluit om het pand te slopen, want opknappen, zoals de krakers voorstelden, zou te duur zijn. In december 1982 werd ‘de Nuts’ uiteindelijk ontruimd en gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw.

De Openbare Nutsbedrijven is uiteindelijk via de Zuid-Gelderse Nutsbedrijven onderdeel geworden van NUON, en het pand aan de Winselingseweg dus ook. In 2008 kocht de gemeente Nijmegen het bedrijfsterrein en de gebouwen van de NUON om de ontwikkeling van het Waalfront mogelijk te maken. Eind 2010 trok de Gelderlander in het voormalige NUON pand. Toen de Gelderlander in april dit jaar weer terug verhuisde naar de oude stek, kon het voormalige Nuts-gebouw dan toch gesloopt worden.

Ellen Nieboer

Geen opmerkingen: