dinsdag 18 april 2017

Nijmeegse open data gaan nationaal

Sinds dit jaar is het Regionaal Archief Nijmegen deelnemer van WieWasWie, het nationale genealogische portaal van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Op dit platform zijn al langer onze akten van de burgerlijke stand zichtbaar (via het Gelders Archief). Door onze doop-, trouw- en begraafboeken (DTB-boeken) en bevolkingsregisters 1850-1890 beschikbaar te stellen als open data zijn deze nu ook terug te vinden op WieWasWie. Daarmee zijn zo'n 150.000 DTB-akten en zo'n 280.000 inschrijvingen in bevolkingsregisters toegankelijk gemaakt op dit landelijke platform. Hiermee is het bereik van onze bronnen een stuk groter geworden. Sinds de toevoeging van onze bronnen aan WieWasWie komen er tevens soms meldingen binnen van bezoekers die een fout hebben gevonden en dit terugkoppelen aan het RAN; wij kunnen op onze beurt deze fouten aanpakken. Zo levert open data winst op voor de onderzoeker en voor de archiefinstelling.

Bron: Wikimedia Commons
De DTB-boeken en bevolkingsregisters zijn al enige tijd toegankelijk via onze eigen Digitale Studiezaal en, wederom dankzij beschikbaarstelling als open data, via een ander genealogisch portaal: Open Archieven. Het mooie van open data is dat gegevens zich in een nieuwe, soms bredere context kunnen gaan bevinden omdat derden de data op een alternatieve manier presenteren. We nemen als voorbeeld een pagina uit het bevolkingsregister van 1870-1880, zoals getoond in Open Archieven. Onderaan de webpagina worden er direct links gelegd (op basis van naam en geboortedatum) met andere bronnen. Zo vinden we één van de ingeschreven inwoners ook terug in een militieregister van het Noord-Hollands Archief en andere inwoners in bronnen van het Gemeentearchief Hengelo en het Stadsarchief Breda.

Bevolkingsregister 1860-1870 van Wijk D,
deel 10, inventarisnummer 32924
Wat betreft beschikbaarstelling van onze bronnen als open data zijn we er echter nog niet. Dit jaar zullen ook de notariële akten volgen. Deze zijn nu al (voor zover ingevoerd) toegankelijk in onze Digitale Studiezaal, maar nog niet als open data. Aan onze Digitale Studiezaal zullen verder nog de overige bevolkingsregisters (1820-1850 en 1890-1920) worden toegevoegd. Zodra dat is gebeurd, zullen deze ook direct als open data beschikbaar worden gesteld. Nadere informatie over onze datasets is te vinden via OpenCultuurData.

Geen opmerkingen: