dinsdag 14 maart 2017

Regionaal Archief Nijmegen publiceert eerste gearchiveerde websites

Hoewel er al enkele tientallen jaren sprake is van internet, ontstaat pas de laatste jaren het besef dat websites als archiefwaardig moeten worden gezien. Na onder meer RHC Groninger Archieven en Het Utrechts Archief heeft in 2016 ook het Regionaal Archief Nijmegen een eerste begin gemaakt met het archiveren van particuliere websites. Het RAN beoogt hiermee vanuit cultuurhistorisch belang een verzameling websites te creĆ«ren die een representatieve dwarsdoorsnede geeft van het leven en werken van Nijmegenaren op internet.

Gearchiveerde website De Oversteek
De websites worden zo compleet mogelijk gearchiveerd, inclusief vormgeving, beeld- en geluidsmateriaal en links. Daardoor blijven de websites functioneel en ogen en werken ze als ‘live’-websites. Door het archiveren periodiek te herhalen ontstaan er meerdere momentopnamen van dezelfde website. In eerste instantie richt het RAN zich op websites die van het internet dreigen te verdwijnen, of die een grote toegevoegde waarde hebben op de eigen archieven en collecties.  

Websites bestaan uit verschillende onderdelen, die samen het geheel vormen. Deze onderdelen kunnen ieder op zichzelf beschermd zijn door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Om deze reden zult u de meeste van de websites die het RAN de komende tijd gaat archiveren, op termijn alleen in onze studiezaal kunnen bekijken.

Gearchiveerde website Studio 104
Het RAN kan echter twee van de tot nu toe gearchiveerde websites ook online tonen. De eerste is de site over de bouw van stadsbrug De Oversteek  in de periode 2008-2014, samengesteld door fotograaf Thea van den Heuvel in opdracht van de gemeente Nijmegen. De tweede is de site van Studio 104. Dit was de werkplaats en expositieruimte van de vorig jaar overleden Nijmeegse kunstenaar en vredesactivist Michiel van de Loo aan de Ubbergseweg 104. 

Voor de beschrijving en presentatie van deze gearchiveerde websites heeft het RAN voor het eerst geƫxperimenteerd met de zogenaamde scrum methode, waarbij een overkoepelend vraagstuk vanuit verschillende disciplines wordt benaderd. De bedoeling was om in een kort tijdsbestek (in dit geval twee weken) diverse archiefmedewerkers, ieder vanuit zijn eigen specialiteit, met elkaar te laten samenwerken om tot het gewenste resultaat te komen. De werkwijze volgens deze nieuwe methode werd als zeer positief ervaren.

Inmiddels richt het RAN zich op het archiveren en zo mogelijk publiceren van twee Nijmeegse stadsblogs die binnenkort uit de lucht gaan: Nijmegen Direct en Nijmegen Centraal. Op de site van Nijmegen Direct staat te lezen dat de archivering daar met instemming wordt begroet.

Mocht u een website hebben of kennen waarvan u vindt dat deze niet in het webarchief van het RAN mag ontbreken, dan staan wij graag open voor uw suggesties.  

Geen opmerkingen: