woensdag 5 oktober 2016

Een zomer vol boeken

Afgelopen zomer bracht weer een aardige stapel aan publicaties over Nijmegen en omgeving die werd opgenomen in de bibliotheek van het Regionaal Archief Nijmegen. Opvallend: de aanlevering van een relatief grote hoeveelheid digitale of gedigitaliseerde publicaties. En liefst twee boeken uit en over een regiogemeente waarover (helaas) zelden een boek verschijnt.

Het project Verhalenbank Nijmegen werd aangevuld met zeven transcripties van interviews met Nijmegenaren over hun herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Verschillende geïnterviewden maakten het oorlogsleed van akelig nabij mee. Ruim zeventig jaar na dato doen zij hun verhaal. De transcripties zijn gekoppeld aan de geluidsopnamen van de interviews.

Een veel geraadpleegde bron is Oud-Nijmegens kerken, kloosters, gasthuizen, stichtingen en openbare gebouwen (1909), geschreven door gemeentearchivaris H.D.J. van Schevichaven. Dit boek is door de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit gedigitaliseerd. Wij hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt: hun scans zijn ook in onze digitale studiezaal geplaatst en op trefwoord doorzoekbaar gemaakt.

Uit de gemeente Heumen bereiken ons slechts af en toe geschiedkundige publicaties, afgezien van het contactblad Heerlijkheid Malden dat drie keer per jaar uitkomt. Daarom was ik verheugd in één week tijd twee mooie publicaties te ontvangen uit de historierijke gemeente. In Het veer van Grave naar Nederasselt 1381 - 1929 doet René van Hoften uitgebreid uit de doeken wat er in de archieven is te vinden over onder andere de eigenaren van het veer en de perikelen waarin de gierpont verzeild raakte.

Kasteel Heumen. Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Marijne Magnée-Nentjes, Harrie Joosten en Tini Martens schreven Het verdwenen kasteel Heumen en zijn bewoners 1188 - 1880. Resten van een kleurrijk verleden. Het vondstenmateriaal uit een archeologische opgraving in 1980 werd recentelijk gereinigd en bestudeerd door het Erfgoedplatform Gemeente Heumen. Het onderzoek heeft een nieuw licht geworpen op de historie van het kasteel. Zo blijkt het eeuwen ouder te zijn dan tot nu toe werd aangenomen.

Erfgoedplatform Gemeente Heumen hoopt met deze twee boeken de aanzet te hebben gegeven tot meer publicaties over de lokale geschiedenis.

Andere, sinds eind juli binnengekomen publicaties:
Oudere publicaties:

Geen opmerkingen: