maandag 10 oktober 2016

Affichecollectie Michiel van de Loo toegankelijk

Michiel van de Loo in 2005 (foto: Norbert Voskens).
Fotocollectie RAN, F9200
Op 22 februari  j.l. overleed de Nijmeegse kunstenaar en vredesactivist Michiel I.E.M. van de Loo. Hij was nog maar 64 jaar. Als beeldend kunstenaar vond hij zijn inspiratie zowel in de Nederlandse volkscultuur als in niet-westerse culturen van bijv. de Indianen en de Azteken.

Tijdens zijn leven gaf Michiel blijk van een grote maatschappelijke betrokkenheid, beginnend bij zijn naaste omgeving. Al sinds zijn jeugd voerde hij acties voor mensen die dat nodig hadden. In zijn huis aan de Ubbergseweg had hij onder de naam Studio 104 zijn werkplaats ingericht als expositieruimte, waar hij andere kunstenaars en actievoerders de gelegenheid bood om hun boodschap uit te dragen. 

Affiche van Michiel van de Loo voor het
behoud van de Ooijpolder, 1972. Affichecoll.
M.I.E.M. van de Loo, 1001.1
Michiels eigen engagement vertaalde zich onder meer in zijn inzet voor het behoud van de Ooijpolder, toen de gemeente Nijmegen plannen had om daar 17.000 woningen te bouwen. Michiel ontwierp zelf een aantal protestaffiches. Ook wilde hij mensen, met name kinderen, bewust maken van het  belang van vrede in de wereld. In het najaar van 2015 zette hij een Vredesfestival op in Nijmegen, waarbij hij een groot aantal affiches uit zijn collectie exposeerde. Zijn plan om dit in Kleef te herhalen heeft hij niet meer kunnen uitvoeren. Een aantal vrienden van Michiel is nu voornemens om de expositie van affiches  zoals hij die voor ogen had in 2017 alsnog in Kleef te laten plaatsvinden.

Mozaïek Madonna met Kind van Michiel van de Loo
(foto: Jan Eichelsheim). Fotocollectie RAN, DF 2972
Michiel van de Loo was wars van kaders. Hij ging bewust zijn eigen gang. Zo was hij ook geen regelmatige kerkbezoeker. Toch bevindt zijn belangrijkste kunstwerk zich in het portaal van de  Maria Geboortekerk aan de Berg en Dalseweg in Nijmegen. Het is een mozaïek van een levensgrote Madonna met Kind, gemaakt van stukjes glas die hij persoonlijk in Venetië heeft gekocht. Om het mozaïek te kunnen maken verdiepte hij zich grondig in de Byzantijnse kunst en ging hij naar Ravenna om de oudchristelijke mozaïektechniek te bestuderen. Michiel zei zelf over dit werk, dat hij rond 1996 voltooide: ‘Ik ga Maria zo maken dat de mensen wel van haar moeten houden’. 

Promotie affiche voor de Vereninging
Dienstweigeraars, ca. 1980. Affichecoll.
M.I.E.M. van de Loo, 1000.2651
Het Regionaal Archief had goede contacten met Michiel van de Loo. Bij leven had hij al een deel van zijn affichecollectie aan het archief beschikbaar gesteld om te laten scannen t.b.v. opname in de beeldbank. Na zijn overlijden heeft zijn familie de collectie affiches die betrekking hebben op Nijmegen en omstreken, of op acties waarbij Nijmegen sterk betrokken was, aan het archief geschonken. Het zal geen verwondering wekken dat het voornamelijk protest- en vredesaffiches betreft, die Michiel heeft verzameld en deels zelf heeft ontworpen. De affiches zijn beschreven door Jacqueline van Diejen. De collectie is te zien via de digitale studiezaal van het Regionaal Archief.

Geen opmerkingen: