woensdag 28 september 2016

R.K. Politiebond St. Michaël, afdeling Nijmegen

Grote moeite hebben de opeenvolgende secretarissen van de Nijmeegse afdeling van de R.K. Politiebond St. Michaël zich tussen 1927 en 1939 getroost om zo volledig mogelijk, vaak zelfs verbatim, verslag te doen van de ledenvergaderingen. Het resultaat is een notulenboek dat leest als de kroniek van een vereniging die weliswaar behoudend was, maar waarvan de leden capabel waren zich voortdurend af te vragen hoe zij zich, als katholieke politieagenten, te verhouden hadden tot een snel veranderende maatschappij. Behoorden zij hun geloof uit te dragen in hun beroep? Hoe moesten zij omgaan met de zich emanciperende vrouw? En hoe met het opkomend fascisme? Vragen die leidden tot een hartstochtelijk pleidooi om in uniform ter communie te gaan, tot de toelating van de eerste vrouw tot de afdeling – ene juffrouw Van Velzen – en tot een felle discussie over het wel of niet salueren tijdens het spelen van het Wilhelmus op NSB-manifestaties. Dat St. Michaël ook een vakbond was blijkt vooral uit de voortdurende pressie die de bond op de overheid uitoefende politieagenten van betere kledij te voorzien.

Pagina uit de feestgids ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de afdeling in 1938.
Regionaal Archief Nijmegen, archief van de R.K. Politiebond St. Michaël, afdeling Nijmegen, 1913-1962, inv. nr. 4.

Het notulenboek werd al in 1977 geschonken aan het Gemeentearchief Nijmegen, voorloper van het Regionaal Archief Nijmegen. Later is het archief van St. Michaël aangevuld met stukken uit de nalatenschap van J.G. Eggenhuizen, agent bij de gemeentepolitie. Lange tijd was dit archief het enige wat het Regionaal Archief in huis had op het gebied van de vakbeweging. Recent is hierin verandering gekomen dankzij de overdracht van de omvangrijke archiefcollectie van de Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen en omstreken (SVAN). Momenteel is deze collectie in bewerking om haar toegankelijk te maken voor raadpleging. Het Regionaal Archief heeft dit project aangegrepen om ook het archief van St. Michaël opnieuw te inventariseren en opnieuw onder de aandacht te brengen.

Geen opmerkingen: