maandag 25 juli 2016

Archief Fotokring Meer Licht toegankelijk

Onlangs is de inventarisatie van het archief van de Nijmeegse Fotokring “Meer Licht” over de periode 1930-2004 afgerond. Het archief is daarmee toegankelijk voor onderzoekers en geïnteresseerden. De inventaris is te raadplegen via de Digitale Studiezaal en de stukken zijn tijdens openingsuren in te zien in de studiezaal van het archief

De Nijmeegse amateurfotografenvereniging “Meer Licht” werd op 23 december 1893 opgericht en was daarmee de derde fotografenvereniging in Nederland. In die tijd was fotograferen een hobby die alleen rijke burgers en leden van de middenstand zich konden veroorloven. De aanschaf van fotomateriaal was immers een kostbare aangelegenheid. Fotokring "Meer Licht" is anno 2016 nog steeds actief.

Kees Ivens, de vader van de beroemde cineast Joris Ivens, was jarenlang voorzitter en bestuurslid en meer dan vijftig jaar lid. Rond 1912 was Rudolph MacLeod, echtgenoot van de bekende Nederlandse exotische danseres Mata Hari, lid. Zij werd door de Fransen wegens spionage schuldig bevonden aan hoogverraad en in 1917 gefusilleerd.

Fotokring Meer Licht. Boven, vierde van links, Greet Rutgers-Dinckgreve. Onder, van links naar rechts, de heer van Gelder, de heer Bon, voorzitter Kees Ivens en Paul Antonie Rutgers, circa 1925, Fotocollectie Regionaal Archief  Nijmegen, fotonr. F48773. Zie ook archief Fotokring "Meer Licht", inv. nr. 33.
Fotokring "Meer licht” onderneemt vele activiteiten. Op foto-avonden bespreken de leden elkaars werk. De vereniging nodigt gastsprekers uit en organiseert "doe-avonden" en uitstapjes naar interessante plaatsen om te fotograferen. Zij viert haar jubilea met fototentoonstellingen. Ook organiseert "Meer Licht" fotowedstrijden, bijvoorbeeld in 1955 een fotowedstrijd ter gelegenheid van de viering van Nijmegen 1850 jaar stad.

De neerslag van al deze activiteiten is terug te vinden in het archief, dat onder meer bestaat uit vergaderstukken van het bestuur en ledenvergaderingen, en correspondentie met andere fotoclubs en -verenigingen. Aardig is een achttal zwart-wit glasnegatieven uit circa 1925 betreffende bijeenkomsten van leden, onder wie de voorzitter Kees Ivens (inv. nr. 33).

Geen opmerkingen: