maandag 23 mei 2016

Scans en indexen bevolkingsregisters 1850 - 1890 online

Sinds kort is de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen uitgebreid met een enorme hoeveelheid gegevens en scans. Het gaat om alle personen uit de Nijmeegse bevolkingsregisters over de periode 1850-1890. In totaal zijn er 31273 records (en scans) toegevoegd aan de Digitale Studiezaal met daaraan gekoppeld 278909 namen van personen. Een forse uitbreiding van onze database!
Inschrijving Van 't Lindenhout in het
bevolkingsregister van wijk D, deel 10

Beginnend in 1850 werd elke tien jaar opnieuw een reeks registers aangelegd waarin alle inwoners van de stad werden geregistreerd. Van de inwoners werden onder andere de namen genoteerd, de gezinsrelaties, de adressen, de kerkelijke gezindtes en de beroepen. Vanwege de rijkdom van gegevens vormen de bevolkingsregisters al sinds jaar en dag een populaire historische bron voor genealogen en historici. Tot nu toe waren zij altijd aangewezen op het gebruik van microfiches op de studiezaal van het RAN; vanaf heden kan men eenvoudig via internet de registers doorzoeken én raadplegen.

Er kan nu door de registers gezocht worden via 'uitgebreid zoeken' op personen, door de bron-soort 'Bevolking' aan te vinken en eventueel een zoekterm in te vullen. In de zoekresultaten vindt u de scans met daaraan gekoppeld de inschrijvingsgegevens. Sowieso kan er gezocht worden op naam. In de registers kan men bijv. namen aantreffen als Johannes van 't Lindenhout, de directeur van de bekende weesinrichting (op deze scan), Johan van Hasselt, een ingenieur die werkte aan de spoorlijn Tilburg-Nijmegen (op deze scan) of F.J. Hallo, de gashandelaar uit de vorige blog (op deze scan).

De gegevens zijn in 2014 - aan de hand van de scans - door deelnemers van het platform VeleHanden dubbel ingevoerd en gecontroleerd. Ter afsluiting van dit project is destijds een blogbericht geschreven. Ook nu is het nog mogelijk om het RAN te helpen bij het indexeren van de oudste bevolkingsregisters (periode 1820-1850)! Hierover hebben we ook eerder geschreven in een blogbericht. Het indexeren vindt eveneens plaats op de website van VeleHanden; klik hier voor de specifieke projectpagina.

Geen opmerkingen: