woensdag 11 mei 2016

100 jaar bieb en een dichtende politicus

Dit voorjaar is de bibliotheek van het Regionaal Archief Nijmegen weer aangevuld met verschillende nieuwe publicaties. Een daarvan heeft te maken met een van de vele jubilea die dit jaar in Nijmegen worden gevierd. Verder zijn het - zoals gebruikelijk - publicaties van divers pluimage die een plaats kregen in het archiefdepot.

Tweede Paasdag was een feestdag voor Nijmegen, één van de vele die voor dit kroonjaar op het programma staan. Niet alleen werd het rivierpark rondom de Spiegelwaal en Veur-Lent geopend, ook vierde de Openbare Bibliotheek haar eeuwfeest. Rob Wolf schreef het boek 100 jaar Openbare Bibliotheek waarin, behalve de geschiedenis van het instituut, ook interessante weetjes, herinneringen van frequente bezoekers en vele afbeeldingen zijn opgenomen.

En dan… iets heel anders. Er zijn weinig Nijmeegse lokale politici waarover publicaties zijn verschenen, laat staan publicaties die ook het leven buiten de politieke arena belichten. Alleen het boek over burgemeester, leerlooier en tekenaar Hendrik Hoogers schiet me zo te binnen. Onlangs verscheen een wat kleinere publicatie over een politicus die het wel wat minder ver schopte dan Hoogers, maar die evenzeer veelzijdig was. De ondertitel van het boekje Makkers vooruit! verraadt dat al: Een bloemlezing van de gedichten van Cees Hamet (1882-1956). Nijmeegs dichter, gemeenteraadslid, communist. In het eerste deel beschrijft René van Hoften kort Hamets levensloop – in de jaren 1919 -1923 zat hij voor de Communistische Partij Holland in de gemeenteraad  –, het tweede deel is ingeruimd voor een selectie van diens gedichten, die Van Hoften her en der opspoorde.

Andere nieuwe boeken die in de afgelopen twee maanden zijn verschenen:

Oudere publicaties die zijn binnengekomen:

Geen opmerkingen: