woensdag 20 april 2016

Cartularia broederschappen nu digitaal ontsloten


Kaft van cartularium B
(Heilig Kruis)
De Digitale Studiezaal heeft een kleine maar bijzondere aanvulling gekregen op het gebied van de nadere toegangen. Het betreft gegevens uit de vier cartularia die zich in het archief van de broederschappen bevinden onder de inv.nrs. 1791-1794. Een aantal van 268 records is toegevoegd met daarin 1732 namen.

Een cartularium is een register waarin de teksten van charters, die door de archiefvormer belangrijk werden gevonden, werden overgeschreven (deze teksten worden dan afschriften genoemd). Het Regionaal Archief Nijmegen beschikt over meerdere van dit soort stukken, waaronder de vier in het archief van de Nijmeegse Broederschappen. In de cartularia staan interessante gegevens over eigendommen van de broederschappen, over gerelateerde rechtshandelingen en natuurlijk over de personen die erin genoemd worden. De cartularia stammen uit de 15e eeuw en zijn tot in de 16e eeuw bijgehouden. Het oudste charter waarvan een afschrift is gemaakt stamt uit 1307, het 'jongste' uit 1565.

Opengeslagen cartularium B
(Heilig Kruis)
Soms legt informatie een lange weg af voordat het online wordt gepresenteerd. In 1891 werd de Inventaris van het Oud-Archief der Nijmeegsche Broederschappen voltooid door dhr. J.G.Ch. Joosting. In zijn inventaris heeft Joosting regesten (samenvattingen) van charters en van afschriften in de cartularia opgenomen (voor zover de overgeschreven charters niet meer aanwezig waren in het archief). Deze regesten zijn allemaal overgetypt door dhr. Eijkhout, een oud-vrijwilliger van het RAN. De overtypte regesten zijn door een medewerker toegevoegd aan de Digitale Studiezaal. De digitale regesten vormen nu een handige nadere toegang op de cartularia.


Geen opmerkingen: