donderdag 31 maart 2016

Regionale kranten naar het archief

Een deel van de bibliotheekcollectie van het Regionaal Archief Nijmegen bestaat uit kranten. Uit en over Nijmegen hebben wij enkele tientallen titels van dag- en weekbladen en wijkkrantjes, soms gedigitaliseerd – zoals De Gelderlander en de De Wijkkrant voor Nijmegen-Oost. Buiten Nijmegen is de spoeling wat dunner. In de eerste maanden van dit jaar hadden we enkele belangrijke aanwinsten, waarmee we ons  regionale karakter kunnen accentueren.

In januari schonk de gemeente Heumen ons een aanvulling op de Regiodiek, een regionale weekkrant voor de gemeenten Heumen en Mook en Middelaar – en aanvankelijk ook voor Nijmegen-Zuid. Dankzij deze aanwinst hebben we de Regiodiek nu vanaf het allereerste nummer (uit 1989) tot en met het laatste op papier verschenen nummer (uit 2015) in huis, op slechts enkele ontbrekende edities na.

De gemeente Druten bracht twee maanden later jaargangen 1962 tot en met 1973 van De Waalkanter naar het archief. Is De Waalkanter anno 2016 een weekblad met divers lokaal en regionaal nieuws, in de beginjaren was het een wekelijks publicatieblad dat de gemeente uitbracht. Men besteedde toen vooral aandacht aan de burgerlijke stand, nieuwe regelingen, kerkelijk en verenigingsnieuws. Later verschenen er ook stukjes over het Drutens verleden en vervolgverhalen. In tien jaar tijd nam de ruimte die werd gevuld met reclame aanzienlijk toe. Alleen al hiermee geeft het krantje een beeld van veranderende tijden…

Geen opmerkingen: