maandag 14 maart 2016

Alle wegen leiden naar Nijmegen

Er zijn weer diverse boeken en brochures aan de bibliotheekcollectie toegevoegd. Over Romeinse wegen en Frankische keizers, het huis van de Gebroeders van Limburg en nog meer.

In het boek Romeinse wegen in Nederland van Paul van der Heijden kunnen Nijmegen en omgeving onmogelijk ontbreken, dus schafte ik het bijna blind aan. En jawel: afzonderlijke hoofdstukken verhalen over Nijmegen als stedelijk knooppunt over de wegen langs de Romeinse rijksgrens (de Limes) en over de verbindingen tussen Romeins Nijmegen en steden als Tongeren, Xanten en Keulen. Een informatief boek dat rijk geïllustreerd is, met visualisaties van vroegere wegen, kunstwerken en gebouwen.

Sinds vorige maand is bij Poëziecentrum Nederland, in de openbare bibliotheek aan het Mariënburg, de Poëziewandeling Nijmegen verkrijgbaar. Deze is op eigen houtje te lopen, maar ook onder begeleiding. De route gaat langs plaatsen die herinneringen oproepen aan personen, gebeurtenissen en vroeger sferen, waarover Nijmeegse poëten hebben gedicht. Soms beladen, soms een glimlach oproepend. Onderweg stuit je in het straatbeeld op literaire bakens, zoals op de gevel van ons eigen archief, met het gedicht ‘Mariënburg’ van W.A.M. de Mul.

Andere recente uitgaven:

Ook zijn er wat oudere brochures en boeken binnengekomen. Al enkele jaren wordt gewerkt aan de inventarisatie van de vele tientallen archieven die de Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen (SVAN) aan het RAN heeft overgedragen. Uit het archiefmateriaal zijn diverse publicaties gezeefd die niet in de archieven thuis horen, maar wel zinvol zijn te bewaren als achtergrondliteratuur.

We ontvingen diverse uitgaven uit de periode 1946-1955 van Opwaarts, officieel orgaan van de R.K. Zang- en toneelvereniging “Onderling Kunstgenot” Nijmegen en, ten slotte, een uit 1994 daterende scriptie over religieuze parken in Nederland.

Geen opmerkingen: