maandag 29 februari 2016

'Onzichtbaar' maar waardevol vrijwilligerswerk

Jacqueline is brochures aan het inbinden
De ongeveer zestig vrijwilligers die bij het Regionaal Archief Nijmegen werkzaam zijn vervullen er een haast onmisbare functie. Zij besteden uren, soms dagen per week aan het (beter) toegankelijk maken van onze bronnen. Vrij onzichtbaar werk, maar van grote waarde. Ook voor de bibliotheek zijn drie vrijwilligers in de weer.

Tijdschriften die jarenlang in halfvolle archiefdozen liggen en kromtrekken, wijkkrantjes die zoekraken, studiezaalbezoekers die stapels losse magazines doorbladeren. Dat proberen we op het archief te voorkomen. Om periodieken duurzaam te bewaren laten we een aantal ervan inbinden, bijvoorbeeld per jaargang. Jacqueline van Diejen heeft inmiddels ruime ervaring met het lumbecken en innaaien. En dat doet ze naast haar andere vrijwilligerswerkzaamheden, waaronder het beschrijven en beheren van de affichecollectie.

Henk Meijer en Annemieke Slockers zijn – naast hun andere klussen voor het archief – de beschrijvingen van brochures in de bibliotheekcatalogus aan het herzien. Ze controleren nauwgezet of de beschrijvingen kloppen en voegen extra informatie toe, zoals trefwoorden, persoonsnamen en tijdsperioden. Een megaklus (er zijn ruim achtduizend te controleren brochures) waaraan zij en hun voorgangers al enkele jaren hebben gewerkt. Het plezier van hun invoerwerk halen ze vooral uit het doornemen van de brochures met uiteenlopende onderwerpen en uit de contacten met andere vrijwilligers. Het resultaat van hun werk mag er zijn: de publicaties in de digitale studiezaal worden beter vindbaar voor de ge├»nteresseerde. 

Geen opmerkingen: