woensdag 20 januari 2016

Het Regionaal Archief Nijmegen zet de tekeningen van de uitleg van de stad online

'Het Driemanschap', v.l.n.r.
Graadt van Roggen, Francken
en Terwindt, 1875. Fotocoll.
RAN, F35133
In april 1874 werd met het aannemen van de Vestingwet de vestingstatus van een aantal steden, waaronder Nijmegen, opgeheven. Voor Nijmegen betekende dit het startsein voor de afbraak van de vestingwerken (de ontmanteling), gevolgd door een grootschalige stadsuitbreiding (de uitleg).

Nog geen maand nadat het parlement de Vestingwet had aangenomen, benoemde de gemeenteraad een 'Commissie tot uitleg van de stad', die tot taak kreeg de nieuwe ontwikkelingen waarmee de stad zich geconfronteerd zag in goede banen te leiden. Zo moest er met de rijksoverheid worden onderhandeld over de aankoop van de vestinggronden, de oude stadsmuren en -poorten moesten worden gesloopt en er moesten plannen op tafel komen voor de bestemming en invulling van de nieuwe gronden. Daarnaast moest de stad haar langverwachte aansluiting krijgen op het nationale spoorwegnet.

Het eerste Plan van uitleg van Van Gendt, 1877. Archief Cie.
tot Uitleg van de Stad Nijmegen 1875-1890, KPU-116A
De Commissie tot uitleg van de stad bestond uit drie vooraanstaande Nijmegenaren: de advocaat mr. Walraven Francken, de industrieel Herman L. Terwindt en de koopman Johannes Graadt van Roggen. Als gemeenteraadslid en wethouder (Francken en Terwindt) hadden zij hun sporen in de politiek ruimschoots verdiend. De commissie werd al gauw aangeduid als 'het Driemanschap'. Doel van de commissie was het creëren van een stad van licht, lucht en ruimte met statige huizen, parken en fonteinen, brede singels en pleinen. Nijmegen moest met name voor gegoede burgers aantrekkelijk worden gemaakt om te wonen.

Het duurde echter nog enkele jaren voordat tot actie kon worden overgegaan. Pas in 1877 kocht de gemeente voor twee ton het voormalige vestingterrein (80 ha.) van het Rijk. Nu kon worden begonnen met de sloop van de walmuren en torens, een klus die binnen twee jaar werd geklaard. Alleen de vestingtorens en muurgedeelten in het Hunnerpark en het Kronenburgerpark bleven behouden. Gelukkig zijn de vestingwerken vlak voor de afbraak nog fotografisch vastgelegd door de Nijmeegse stadsfotograaf Gerard Korfmacher.

Plan voor de aanleg van het Kronenburgerpark, 1880. Archief
Cie. tot Uitleg van de Stad Nijmegen 1875-1890, KPU-290
In juni 1877 kwam F.W. van Gendt, ingenieur voor de ontmanteling in Rijksdienst, met het eerste plan van uitleg, dat onder meer voorzag in twee parallel lopende boulevards en de aanleg van een park bij de Kronenburgertoren. In november van datzelfde jaar werd een tweede plan van de Maastrichtse stadsarchitect W.J. Brender à Brandis gepresenteerd, waarin veel ruimte was gereserveerd voor parken en pleinen. De basis van dit plan vormde een groot ovaalvormig plein waarop zeven wegen uitkwamen (ongeveer het tegenwoordige Keizer Karelplein). Het definitieve plan van uitleg werd in 1878 aan de Commissie voorgelegd door L.A. Brouwer uit Den Haag, die ook een plan voor de stad Groningen had gemaakt. Brouwer vervolmaakte het ovale plein van Brender à Brandis tot wat nu het Keizer Karelplein is. Ook het Kronenburgerpark was in zijn plan opgenomen. Maar het stond de Commissie in het plan van Brouwer vooral aan dat er meer grond voor bouwterrein vrijkwam. Uiteindelijk werd met de uitvoering van dit plan gestart onder leiding van Brender à Brandis.

Plan van aanleg van een plantsoen op het Keizer Karelplein, 1883.
Archief Cie. tot Uitleg van de Stad Nijmegen 1875-1890, KPU-317
De bijna 500 plan- en profieltekeningen die in het kader van de uitleg zijn gemaakt en die vanaf nu in de beeldbank van het Regionaal Archief te raadplegen zijn maken deel uit van het archief van de Commissie tot uitleg van de stad Nijmegen 1875-1890. Ze zijn stuk voor stuk beschreven door Peter Kruissen.

bron: R. Abma e.a. (red.), Stad aan de Waal: Nijmegen van Romeinse tot moderne stad, Nijmegen 1984

Geen opmerkingen: