donderdag 28 januari 2016

Boeken uit de tweede hand

Zo veel nieuwe publicaties over Nijmegen en omgeving kwamen er afgelopen oktober en november uit, zo weinig waren het er in december en januari. Toch heeft het Regionaal Archief Nijmegen weer een aardig stapeltje boeken en brochures weten te verwerven.

In die stapel slechts enkele nieuwe uitgaven. Zo schonk de heer P. Eijkhout begin december, als vervolg op zijn eerdere publicatie het werk Leenaktes van de Winkelsteeg, waarin transcripties en kopieën staan van leenaktes over De Winkelsteeg, alle uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw. Het handzame boekje De Hohenstaufen en Nijmegen (circa 1150-1250) vertelt over de keizers uit dit vorstenhuis die een grote rol hebben gespeeld in (de ontwikkeling van) het Valkhof en Nijmegen. Nijkerker Anton van Renssen promoveerde eind vorig jaar op de weesinrichting Neerbosch en haar stichter Johannes van ’t Lindenhout. Zijn proefschrift Het wezendorp Neerbosch staat ook in onze aanwinstenkast.

Het grootste deel van de aanwinsten is dit keer niet nieuw: het zijn oudere publicaties die nog ontbraken in onze collectie. Ze waren eerder aan onze aandacht ontsnapt, doken ineens op in een archief waarmee ze geen verder verband hadden of werden door oplettende collega’s of vrijwilligers gespot en geschonken.

Het Regionaal Archief Nijmegen streeft een zo volledig mogelijke bibliotheekcollectie na. Heeft u nog bijzondere publicaties over Nijmegen of de regiogemeenten in huis waarvoor u een goede bestemming zoekt? Kijk dan eerst in onze digitale studiezaal of wij deze publicatie al in huis hebben. Als dat niet zo is, schroom dan niet om contact op te nemen met ondergetekende.

In december en januari zijn verder de volgende nieuwe publicaties in onze catalogus opgenomen:

En deze oudere publicaties:

Geen opmerkingen: