dinsdag 20 oktober 2015

Open archieven, open data

Al geruime tijd wordt er door vrijwilligers en medewerkers van het Regionaal Archief Nijmegen gewerkt aan de nadere ontsluiting van interessante bronnen voor genealogisch onderzoek. Intussen zijn er al veel namen uit de Nijmeegse DTB-boeken te vinden in de Digitale Studiezaal. Het betreft doopregisters, huwelijksregisters en begraafregisters van verschillende religieuze groeperingen uit de periode van ongeveer 1600 tot aan de invoering van de burgerlijke stand.
Foto: Renier van de Giessen

Deze gegevens zijn nu niet meer enkel beschikbaar via de eigen website van het Regionaal Archief Nijmegen, maar ook als open data. Dat betekent dat de gegevens niet alleen in onze database berusten, maar dat ze ook kunnen worden gebruikt door andere partijen (zoals ontwikkelaars). Om de gegevens goed beschikbaar te kunnen stellen is gebruik gemaakt van het zogenaamde A2A-model, het datamodel dat ook wordt gebruikt door WieWasWie. Dit datamodel zorgt ervoor dat de genealogische gegevens uit onze database geschikt zijn voor uitwisseling en hergebruik, dat er ook daadwerkelijk sprake is van open data.

Wat levert het op? Het idee achter open data is dat andere partijen interessante, nieuwe toepassingen bedenken voor de gegevens in kwestie. Een gevolg kan ook zijn dat de oorspronkelijke gegevens worden verrijkt met nieuwe gegevens. Zo heeft Open Archieven de dataset al geïmporteerd en kunnen voorzien van links naar scans op FamilySearch. Door gegevens open te stellen als open data, kunnen ook mogelijke fouten of inconsistenties in de data worden opgemerkt; analyses daarvan kunnen vervolgens worden gebruikt om de database van het RAN te verbeteren.

Op de website van Open Cultuur Data kunnen meer datasets van het RAN worden gevonden, waaronder de onlangs aan de Open Cultuur Data-api toegevoegde dataset van affiches (scans en metadata) van poppodium Doornroosje. De affiches staan al langere tijd op Flickr, maar zijn ook beschikbaar als open data. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft hier al gebruik van gemaakt voor een interactieve tentoonstelling.

Geen opmerkingen: