vrijdag 21 augustus 2015

Middeleeuwse bronnen Gebroeders van Limburg bij het Regionaal Archief Nijmegen

In het laatste weekend van augustus viert Nijmegen al haast traditioneel het Gebroeders van Limburgfestival. Bij het Regionaal Archief Nijmegen bevinden zich meerdere en belangrijke bronnen over het leven van deze meesters van de middeleeuwse schilderkunst. In het Van Limburgweekend van 29 en 30 augustus 2015 stelt het Archief haar deuren open om de middeleeuwse bronnen in origineel te kunnen bewonderen en kunt u zich oefenen in het middeleeuwse schrift.

'Item Joh[ann] es de Lymborgh',
de opa van de Gebroeders in het middeleeuwse Burgerboek 
de lymborgh
De oudste vermelding van een Van Limburg in de Nijmeegse archieven vinden we in het zogenaamde 'Cives recepti'-register, het burgerboek van de stad Nijmegen. Bij de als burger van de stad ingeschreven personen vinden we daar in 1366 ene Johannes de Lymborgh vermeld. Dit is de grootvader van de gebroeders Limburg. De namen van de gebroeders vinden we niet in het burgerboek. Zij hoefden zich ook niet meer apart als burger in te laten schrijven. Met de inschrijving van hun opa behoorden hij en zijn afstammelingen tot de burgerij van Nijmegen.

'Item hermanno maelwael de pictura busse nollikens cursoris xxvii'
betaling aan Herman Maelwael in de oudst bewaarde stadsrekening van Nijmegen
Maelwael
De moeder van de Gebroeders was Mette Maelwael. Ook de kunstenaarsfamilie Maelwael komen we natuurlijk tegen in de Nijmeegse archieven. In de oudste bewaard gebleven stadsrekening uit 1382 lezen we dat Mette's oom Herman betaald wordt voor het beschilderen van een bodebus voor de stadsbode Nolliken. Zeer waarschijnlijk zal Herman de Nijmeegse adelaar op de bus hebben aangebracht. Nolliken kon zo als Njimeegs gezant met de nodige vrijheden door Europa reizen, want dat hij dat deed kunnen we ook in die rekening lezen. Herman Maelwael werkte ook voor Hertog Willem I van Gelre. En uit de rekeningen van die hertog weten we dat Herman voor Willem ook bodebussen beschilderde. En natuurlijk nog veel meer.

In het Van Limburgweekend toont het Archief de hertogelijke rekening, in bruikleen van het Gelders Archief, en de stadsrechtbevestiging uit 1377 van de avontuurlijke hertog Willem I - zie ook de website van de re-enactmentgroep Het Woud der Verwachting. In de Schepenprotocollen kan men te weten komen welke bezittingen de Van Limburgs in Nijmegen hadden en de Landbrief van 1418 is prachtig vanwege de mooie zegels en belangrijk als bron voor de Gelders identiteit. Allemaal te zien op het Festival.

Middeleeuws Nijmeegs alfabet en papier
Uit deze middeleeuwse bronnen heeft het Archief een eigen middeleeuws Nijmeegs alfabet samengesteld, waarmee u zich kunt oefenen in het lezen en schrijven van middeleeuws schrift. Het schrijven kunt u doen op zelf geschept papier. Medewerkers van het Archief en de middeleeuwse boekbinderij De Papieren Eenhoorn willen u daar graag bij helpen. Boekbinderij De Papieren Eenhoorn is op het Van Limburgfestival  aanwezig in de Openbare Bibliotheek, een mooie gelegenheid om de onlangs geopende doorgang tussen Archief en Bibliotheek te gebruiken en eens een middeleeuws rondje op het Marienburg te maken.

Geen opmerkingen: