dinsdag 23 juni 2015

Archief van 'De Leerschool'

Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Onlangs is het archief van Schoolvereniging 'De Leerschool' voor Neutraal Bijzonder Onderwijs voor Nijmegen en omstreken geïnventariseerd. Het resultaat van die inventarisatie is te vinden in onze Digitale Studiezaal. De Leerschool was een school die was gevestigd in de Van Nispenstraat en die bestond van 1927 tot 1970. Misschien kent u nog wel iemand die er op school heeft gezeten?

De jaren '50 worden meestal aangeduid als een tijd van hiërarchische verhoudingen, en van een (in vergelijking met nu) geringere aandacht voor het welzijn van het kind. Een blik in het jaarverslag over 1954-1955 geeft ons een genuanceerdere kijken op het schoolleven van die tijd. De secretaris van de vereniging spreekt in het jaarverslag over 'hoeveel verhalen mijn kinderen over hun school, over hun juffrouw of hun mijnheer aan tafel te beste weten te geven [..]. Zijn die verhalen in opgewekte stijl, dan is meestal de zaak wel in orde, zijn ze in mineur gesteld, dan kan het aanbeveling verdienen om U eens een keertje met de klasseondewijzer(es) te verstaan.'

In de jaren '50 waren de klassen van De Leerschool goed gevuld. De naoorlogse geboortegolf kende ook in deze buurt zijn effect. Die drukke klassen gaven toen, net zoals ze nu soms doen, problemen. Het bestuur van de schoolvereniging meende in 1955 dan ook 'dat het niet anders dan grote bewondering kan hebben voor de leerkrachten [..] die onder leiding van het hoofd der school [..] de strijd tegen het grote getal zo energiek voeren'. Hoe anders was de situatie slechts twaalf jaar later, toen de secretaris in het jaarverslag zijn zorgen uitte over het dalende leerlingenaantal. Als het wettelijke minimumaantal (van 93 leerlingen) zou worden overschreden werd een directe opheffing onvermijdelijk: 'het zwaard van Damocles hangt boven onze school en nog wel aan een vrij dunne draad.' In 1970 werd de school uiteindelijk gesloten. In 1974 werd het schoolgebouw, blijkens beschrijvingen in de beeldbank, gesloopt.

Geen opmerkingen: