vrijdag 1 mei 2015

'Broeder in een brandende stad'... en andere boeken

Het is mei, tijd om 70 jaar bevrijding van Nederland te vieren. De bevrijding was voor de meeste Nederlanders uiteindelijk een feestelijk gebeuren, maar ging gepaard met de nodige spanningen en gevaren. Denk aan de beschieting van feestvierders op de Dam in Amsterdam op 7 mei 1945. En vergeet niet de geallieerde acties vanaf september 1944 die uiteindelijk tot de bevrijding leidden.

Nijmegen werd al midden september 1944 bevrijd van de Duitse bezetter, maar toen brak voor de stad een van de meest bloedige perioden in de Tweede Wereldoorlog aan. Grote delen van de binnenstad die het februaribombardement hadden overleefd gingen in vlammen op, net als hele stratenblokken met villa’s rondom de Batavierenweg. Daarop volgde een half jaar met beschietingen door het Duitse leger. Altijd en overal in de stad liep je gevaar. Vele honderden mensen kwamen om het leven.

In deze haast onvoorstelbare omstandigheden probeerden hulpverleners van onder andere de GG&GD het grootste leed te verzachten. Een van die hulpverleners, verpleger C.J. Rooijens, hield een dagboek bij over wat hij meemaakte tijdens de frontstadperiode. Zijn zoon Vincent werkte het dagboek zeventig jaar later samen met auteur Thijs Gras uit tot een boekwerk: Broeder in een brandende stad. De ervaringen van GGD-verpleger C.J. Rooijens op het slagveld van Nijmegen 1944-1945. Hierin staat het dagboek centraal, maar wordt ook uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van de GGD (vanaf 1937 GG&GD).

Het dagboek geeft haarscherp weer met welke verschrikkingen en problemen de heer Rooijens van doen kreeg. Hij schrijft over gewonden die hij verzorgt, over zijn hachelijke tochten naar het zwaar getroffen Eindhoven en naar ’s-Hertogenbosch, dat nog steeds wordt beschoten. Genoemde plaatsen, personen en andere zaken die ook maar enige vragen kunnen oproepen, worden op de linker pagina uitgelegd.

De auteur heeft de verhalen van de heer Rooijens en van de GG&GD in een brede context geplaatst: ook de algemene gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en rondom de ziekenzorg komen aan bod. Tot slot bevat het boek tien biografieën van personen die een rol spelen in Rooijens dagboek. Dit alles maakt Broeder in een brandende stad tot een veelzijdig werk, dat tegelijkertijd de diepte in gaat. Niet eerder is de geschiedenis van de GG&GD zo uitgebreid beschreven. Het boek is gelardeerd met afbeeldingen.

Afgelopen maand zijn ook de eerste transcripties van de geluidsbanden voor de Verhalenbank in de digitale bibliotheekcatalogus geplaatst (zie voor meer informatie dit blogbericht). In de toekomst volgen meer transcripties.

Het RAN heeft in april nog de volgende publicaties verworven:

Geen opmerkingen: