donderdag 9 april 2015

Het Regionaal Archief Nijmegen zet geluidsbestanden online


Het Regionaal Archief Nijmegen is als faciliterende instelling betrokken bij de Verhalenbank Nijmegen, een netwerk van personen en organisaties die zich bezig houden met oral history: het verzamelen en vastleggen van individuele herinneringen door middel van vraaggesprekken. De eerste vier interviews in de Verhalenbank, onder meer met de 95-jarige mevrouw Las over haar jeugd in Hees, zijn nu beschikbaar via de Digitale studiezaal. Daarnaast stelt het archief een aantal interviews uit zijn eigen collectie Geluid digitaal beschikbaar.

Wim Janssen, 1980. Fotocollectie RAN F59416
In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw heeft het Regionaal Archief (toen nog Gemeentearchief) Nijmegen een reeks interviews met meer of minder bekende Nijmegenaren laten afnemen, die op audiocassettes werden vastgelegd. Aan het woord kwamen onder meer Wim Janssen, schrijver van Nimweegse verhalen en liedjes en samensteller van het Nimweegs woordenboek, en Cor Lubbers, die als ‘Marieke’ jarenlang een column in het Nimweegs voor het Benedenstadnieuws schreef. Zij vertelden hun levensverhaal én het verhaal van de oude Benedenstad. De interviewers waren Geert Geenen en Koos Borgers.

Promotie-affiche voor Radio Rataplan,
ca. 1980. Affichecollectie RAN 1000.1399
In een bijzonder project onder de naam ‘Nijmegen 1940-1944’ vertelden zo’n 30 personen die in de periode 1940-1944 in Nijmegen woonachtig waren over hun oorlogservaringen. Deze interviews zijn afgenomen door Jan Driever, de huidige directeur van de Stichting 1940-1945, die in 1985 vanuit een tijdelijke arbeidsplaats bij de afdeling Nieuws en Geschiedenis van de Radboud Universiteit vier maanden bij het Gemeentearchief was gedetacheerd om dit project gestalte te geven.

Naast deze interviews met inwoners van Nijmegen heeft het archief een aantal radio-uitzendingen uit het midden van de jaren ’80 laten digitaliseren. In die tijd werkte het archief samen met de ZONO, de overkoepelende organisatie van ziekenomroepen in Nijmegen. Wekelijks ontving het archief van hen een cassette met het actualiteitenprogramma ZONO-actueel, totdat dit programma in april 1987 werd beëindigd na een conflict tussen de programmamakers en het bestuur van Radio Canisius-Wilhelmina. Ook van Radio Rataplan, de oudste vrije radiozender van Nederland die in 2001 uit de lucht werd gehaald, zijn uitzendingen gedigitaliseerd. In deze radio-uitzendingen wordt onder meer verslag gedaan van de ontruiming van kraakpand De Mariënburcht.

Opnameteam van de Nijmeegse Ziekenomroep in actie, 1987.
Archief KNBLO 1906-2003 F4063 (Foto: Jan van Teeffelen)
De hierboven beschreven selectie van ruim 200 gedigitaliseerde audiocassettes is beschikbaar via de Digitale studiezaal, met uitzondering van de collectie Driever. Vanwege het privacy-gevoelige karakter zijn deze interviews vooralsnog alleen voor onderzoeksdoeleinden toegankelijk na toestemming van de gemeentearchivaris. Door de bestanden te digitaliseren kunnen ze nu duurzaam worden opgeslagen en is het behoud van deze belangrijke geluidsdocumenten gewaarborgd. 

Geen opmerkingen: