donderdag 19 februari 2015

Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen voor iedereen toegankelijk

Met de 71ste herdenking van het bombardement op Nijmegen en de 70ste verjaardag van de bevrijding van Nederland in mei in het vooruitzicht, heeft het Regionaal Archief Nijmegen de collectie Tweede Wereldoorlog, die vaak wordt geraadpleegd, beter toegankelijk gemaakt. Vanaf 3 maart is deze collectie weer voor iedereen toegankelijk. Daarnaast is tot 9 mei de foto-expositie Toen & Nu in het archief te zien, die een beeld geeft van de situatie in 1944 en 2014.

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog, zeker vanaf de start van operatie Market Garden in september 1944, legden veel Nijmegenaren hun oorlogsbelevenissen en -herinneringen vast op papier. Men besefte dat het bijzondere tijden waren. De behoefte om te documenteren wat zich in Nijmegen tijdens de oorlog had afgespeeld, leidde in oktober 1945 tot een oproep van gemeentearchivaris De Jong in De Gelderlander om documenten over de oorlogsjaren op het stadsarchief te deponeren “om daar met elkander te worden vergeleken en tot een geheel te worden samengesteld”. Dit resulteerde in 1946 in de oprichting van een gemeentelijke commissie tot documentatie van de oorlog, die tot begin jaren vijftig actief was. De werkzaamheden van de commissie – het documenteren van de oorlogsgebeurtenissen in Nijmegen voor het nageslacht – zijn sindsdien voortgezet door het Regionaal Archief. Dit heeft geresulteerd in het ontstaan van de collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen (voorheen Oorlogsdocumentatie), die overigens nog steeds groeit door schenkingen van burgers.

Briefkaarten Kitty en Joke de Wijze 
De collectie kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan materiaal, zoals dagboeken, krantenartikelen, brochures, brieven, briefkaarten, foto’s en andersoortige documenten over onder meer het dagelijkse leven, het verzet, de Jodenvervolging, het bombardement van 22 februari, de bevrijding en de frontstadperiode. Enkele stukken uit de collectie maken op dit moment deel uit van de tentoonstelling ‘Ontmoetingen in oorlogstijd’, die nog tot en met 22 februari aanstaande te zien is in Museum Het Valkhof. Vanaf 3 maart zijn deze stukken net als de rest van de collectie Tweede Wereldoorlog weer door iedereen te raadplegen in de studiezaal van het Regionaal Archief. De beschrijvingen van de documenten kunnen vanaf die datum worden bekeken in onze digitale studiezaal.

De Oranjesingel in 1944 en 2014 | Foto's: Bregje Jaspers (STUDIO 0404)
 en collectie Regionaal Archief Nijmegen
De foto-expositie Toen & Nu vangt steeds in één beeld de situatie van 1944 en 2014. De hedendaagse foto’s zijn gemaakt door Bregje Jaspers, die ze combineerde met historische foto’s uit de collectie van het Regionaal Archief Nijmegen. De kleine expositie is tijdens openingsuren gratis te bekijken in de doorgang van het Regionaal Archief naar Bibliotheek De Mariënburg.Het archief kan je nog veel meer vertellen over de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen. Kijk op www.hvng.nl/wo2 voor een overzicht of kom langs.


Geen opmerkingen: