dinsdag 6 januari 2015

Vele handen maken werkelijk licht werk


De bevolkingsregisters vormen een waardevolle bron voor genealogen en andere historisch geïnteresseerden. In de registers is namelijk per adres opgetekend wie er woonde, inclusief de geboortedatum en -plaats, beroep en andere gegevens van de persoon. Tot nu toe zijn de bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen uit de periode 1850-1890 alleen te doorzoeken op microfiches in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen. Vlug door de gegevens heen zoeken is er niet bij.

Om daar verbetering in te brengen is het RAN vorig jaar met het project ‘Bevolkingsregisters gemeente Nijmegen 1850-1890’ gaan deelnemen aan de website VeleHanden.nl van Picturae.
Alle pagina’s van de registers werden gescand, waarna de scans werden geplaatst op VeleHanden.nl. Vrijwilligers typten vervolgens via internet de belangrijkste persoonsgegevens op de scans uit. Die gegevens worden uiteindelijk snel doorzoekbaar via onze Digitale studiezaal.

Fragment van een bevolkingsregister.
Eigen foto.
Het project startte op 10 september 2013 en de verwachting was dat de vrijwilligers drie jaar nodig zouden hebben om de 31.683 scans de verwerken. Praktisch ging het om minstens twee keer zo veel werk, want om fouten te voorkomen werd elke scan door twee personen ingevoerd en bij verschillen door een controleur nagekeken. Maar het ging sneller dan verwacht: op 16 juni 2014 was de helft al gedaan, begin oktober was driekwart ingevoerd en op 31 december waren de invoer en controle voltooid.

Aan het project leverden ruim tweehonderd vrijwilligers een bijdrage. Sommigen hielden het bij de beschrijving van één of enkele scans, de topinvoerder haalde niet minder dan 11.498 scans en de topcontroleur kwam aan 19.367 scans.

Met de invoer van de data is het grootste deel van de klus geklaard, maar daarmee zijn de gegevens nog niet raadpleegbaar. Ze moeten nog worden overgezet naar onze databank. De verwachting is dat de bevolkingsregisters in de loop van dit jaar te doorzoeken zijn via de Digitale studiezaal. Wordt vervolgd dus!

Geen opmerkingen: