maandag 19 januari 2015

Nadere ontsluiting notariële archieven

Titelblad van een repertorium
De Digitale Studiezaal is vanaf vandaag weer een aanvulling rijker. Allereerst: de inschrijvingen in de doopboeken van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente zijn nu volledig opgenomen in de Digitale Studiezaal. Het gaat om de registraties van hervormde dopen van 1608 tot 1811. Hiermee zijn alle Nijmeegse geboorteregistraties tot de invoering van de burgerlijke stand toegankelijk gemaakt.

Ten tweede, en daar gaan we nu wat dieper op in, zijn er gegevens bijgekomen uit de Nijmeegse notariële archieven. Nog altijd wordt er op het Regionaal Archief Nijmegen nijver gewerkt door een aantal vrijwilligers aan de nadere ontsluiting van deze archieven. Ze bevatten interessante informatie over personen. Denk aan wat voor informatie u kunt aantreffen in stukken als testamenten, overdrachten van onroerende goederen, hypotheekakten, huwelijkse voorwaarden en boedelinventarissen.

Notariële archieven zijn primair opgebouwd uit twee typen stukken: de zogenaamde repertoria en minuutakten. De minuutakten zijn kopieën van de opgemaakte en verstrekte notariële akten. De repertoria zijn registers met chronologische inschrijvingen van de opgemaakte akten. Vrijwilligers van het RAN maken serieus werk van het overnemen (en soms ontcijferen) van informatie uit deze repertoria zodat het in onze Digitale Studiezaal terechtkomt.

Tot nu toe zijn de akten van de notarissen Altrogge (1777-1806), Van Daelveld (1758-1783), Van Munster (1805-1849) en Van Elsbroek (1812-1855) op deze manier toegankelijk gemaakt. Vanaf heden zijn ook de akten van de notarissen Wiegand (1806-1838), Stoppendaal (1784-1815) en Vermasen (1768-1823) toegankelijk via de Digitale Studiezaal.

Inschrijvingen van akten in een repertorium
Met het digitaal maken van de informatie uit de repertoria kunnen gebruikers nu bijvoorbeeld zoeken op naam, periode, beroep, onderwerp van de akte of op een combinatie van deze opties. Een zoekopdracht naar 'burgemeester' en 'testament' levert bijvoorbeeld al de inschrijvingen van testamenten op van de burgemeesters Van den Steen en Sanders van Well. Daarna kan, aan de hand van de naam van het archief en het aktenummer, de betreffende akte worden opgevraagd op de studiezaal.

De nadere ontsluiting van de Nijmeegse notariële archieven is voorlopig nog niet klaar, maar vordert gestaag, vooral dankzij de hulp van onze vrijwilligers!

Geen opmerkingen: