maandag 20 oktober 2014

Archiefje van het Lentse veeverzekeringsfonds


Pagina uit een veeboekje
BSE, varkenspest, mond- en klauwzeer, vogelgriep, Q-koorts: de laatste decennia is ons land regelmatig getroffen door veeziekten. Naast het leed dat deze epidemische ziekten veroorzaken voor dier en mens, kunnen ze een financiële strop vormen voor veehouders. Elk ander verlies van vee – bijvoorbeeld door niet-epidemische ziekten, natuurrampen, vraat, diefstal – kan evenzeer een aderlating zijn. Al lang geleden waren boeren doordrongen van de noodzaak om hun bedrijfsrisico te verlagen. De landelijke overheid richtte in 1799 voor het eerst een veefonds op om boeren van wie het vee moest worden afgemaakt schadeloos te kunnen stellen. Later zetten boeren zelf lokale veeverzekeringsfondsen op. Het Regionaal Archief Nijmegen heeft het archiefje van zo’n fonds verworven. Het archief van het Onderling Veeverzekeringsfonds Lent is vanaf nu te raadplegen.

In 1837 ontstond in agrarisch Lent het plan tot oprichting van een veeverzekeringsfonds, waarin de leden elkaar zouden bijstaan als een van hen schade zou lijden bij verlies van vee. De akte van oprichting dateert van 24 februari 1838. In het bestuur zaten aanvankelijk een voorzitter en een secretaris/ penningmeester. Daarnaast waren er een ontvanger en enkele taxateurs (later 'schatters' genoemd). De laatsten administreerden het verzekerde vee in veeboekjes. Deelname aan het fonds stond vrij voor boeren uit Lent. Zijn inkomsten behaalde het veefonds voornamelijk uit premiegelden van de leden, maar ook uit erfmakingen en schenkingen.
Café-restaurant Het Molentje aan de Griftdijk Zuid,circa 1950. Hier werden lange tijd
de jaarlijkse algemene vergaderingen gehouden. Bron: Regionaal Archief Nijmegen

Het grootste aantal leden, te weten 95, telde het fonds rond de Tweede Wereldoorlog. Later daalde het ledenaantal sterk. Steeds meer boeren op leeftijd stopten met hun bedrijf omdat een opvolger uitbleef. Na de annexatie van Lent door de gemeente Nijmegen in 1998 verdwenen veel boerenbedrijven door de grootschalige woningbouw. In 2009 werd tot algehele opheffing besloten.

Geen opmerkingen: