donderdag 4 september 2014

Verbeteringen in de Digitale Studiezaal

Naast de toevoeging van nieuwe bronnen en scans van foto’s en archiefstukken – zoals recent de woningkaarten – werken we ook voortdurend aan de verbetering van de werking van de Digitale Studiezaal. In de nieuwe versie zijn er aanpassingen in vormgeving en functionaliteit. In dit blog licht ik enkele belangrijke wijzigingen kort toe.

Nieuwe viewer
Op de eerste plaats is er een nieuwe viewer voor de foto’s in de beeldbank en voor de scans van krantenpagina’s, adresboeken en woningkaarten. Deze viewer biedt dezelfde opties als de oude maar in- en uitzoomen gaat nu vloeiend (met het scrollwiel van de muis) en met slepen kan snel naar een ander deel van de afbeelding genavigeerd worden.

Personen en locaties in plaats van Indexen
Met de toevoeging van bronnen over huis- en grondeigenaren en woningkaarten is nu veel informatie te vinden over een bepaalde locatie (adres/perceel/woning). Om hier goed in te kunnen zoeken, is een apart formulier voor Locaties beschikbaar. Indexen is vervangen door Personen omdat het in de indexen in bijna alle gevallen ging om namen van personen in onder meer doop-, trouw- en begraafboeken, notariële akten en huis- en grondeigenaren. Personen en Locaties staan onder Uitgebreid Zoeken aan de rechterzijde, ter onderscheid van de knoppen per collectie of voor specifieke bronnen (archieven, bibliotheek, beeldbank, kranten).

Via Locaties kan nu specifiek gezocht worden naar een adres, een kadastraal nummer of een huisnummer. Vanaf het begin van de negentiende eeuw heeft men elk pand per wijk een nummer gegeven. Dit huisnummer gebruikte de gemeente in haar belastingkohieren en vanaf ca.1830 als officiële huisnummering. Bij de kadastrale aanduiding gaat het alleen om de nummers uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel uit 1832, bij de invoering van het kadaster. Een uitgebreide toelichting over het zoeken staat in de hulpsectie van de Digitale Studiezaal .

Kleine verbeteringen
In het detailscherm voor archiefstukken is nu duidelijker aangegeven onder welke rubriek in de toegang de beschrijving valt. In de boom aan de linkerzijde van het scherm is deze rubriek zwart gehighlight en bovenaan de beschrijving van een bestanddeel staat een link naar de rubriek.

Tot slot staan bovenaan de website links naar de twee andere websites van het Regionaal Archief Nijmegen: het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en de Historische Atlas.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de wijzigingen of nog andere verbeteringen wensen in de Digitale Studiezaal dan hoor ik dat graag. U kunt deze mailen naar hetarchief@nijmegen.nl .

Geen opmerkingen: