vrijdag 13 juni 2014

Keizer Karel en het WK voetbal

Karel de Grote. Miniatuur uit het Getijdenboek 
van de Hertog van Berry (Gebroeders Van Limburg)
Is het mogelijk een koppeling te maken tussen de net geopende tentoonstelling ‘Karel de Grote en Nijmegen’ in de Stratemakerstoren als activiteit in het Keizer Kareljaar én het WK voetbal? Een directe relatie tussen de 1200 jaar geleden overleden Karel de Grote en het wereldkampioenschap zal lastig zijn. De associatiereeks Karel de Grote - Nijmegen - NEC - Alireza Jahanbakhsh - Iran - WK gaat net wat te ver. In de tentoonstelling is er echter ook aandacht voor de vele verenigingen, organisaties en bedrijven die hun naam verbonden hebben of hadden met Keizer Karel. Daar zal toch vast wel een Nijmeegse voetbalvereniging bij zitten?

In de lijst van verenigingen en organisaties die voor de tentoonstelling is opgesteld staan wel Schietvereeniging Karel de Groote Nijmegen, biljartvereniging Keizer Karel en sierduivenvereniging Keizer Karel maar ontbreekt echter een voetbalclub. Zou in de Keizer Karelstad dan geen enkele voetbalclub zijn naam gedragen hebben? Maar eens kijken in de databank Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot en met 1940 met onder meer de namen van alle bonden en voetbalclubs die vóór 31 december 1940 werden opgericht. Daarin krijg ik met Keizer Karel maar één treffer en dan nog alleen maar als alternatieve naam voor Union in de periode 1923-1927.

Het is wel een leuke vondst want toevallig bestaat voetbalvereniging Union dit jaar 100 jaar. Dus net als Keizer Karel een jubileumjaar! In de eerste helft van dit jaar is dat uitgebreid gevierd. Over de geschiedenis van de club vind ik op internet alleen iets in (uiteraard) Wikipedia met naast de vermelding van de andere sporten (hochey, cricket en tennis) en de nauwe relatie met het Canisius College de opmerking dat “…van 1923 tot 1926 werd als Keizer Karel gespeeld.” In de de databank staat echter in de uitgebreide verantwoording van de naam dat op 31-10-1923 de officiële naam Keizer Karel werd en dit 23 augustus 1927 (zie ook berichtje in De Gelderlander) weer werd teruggedraaid. Intrigerend is de toevoeging dat “In 1923 leefde bij Union ernstige bezwaren tegen de registratie als Keizer Karel.” met een verwijzing naar de Sport Illustratie van 3 okt. 1923. De Sport Illustratie, het tijdschrift voor de katholieke voetbalbond, is niet online beschikbaar maar een zoektocht in De Gelderlander in de Digitale Studiezaal bevestigt de nieuwe naam in de periode 1923-1927. Over de onenigheid over de naam kan ik niets terugvinden.

Toch maar de schriftelijke bronnen in de bibliotheek en in het archief er op naslaan. In de twee jubileumboekjes over Union (uit 1929 en uit 1939) wordt met geen woord gerept over de tijdelijke naam Keizer Karel. En op bijgaande uitnodiging voor de jaarlijkse feestavond (uit het archief van het Canisius College) van 1924 prijkt gewoon de naam Union. Er blijven dus nog veel vragen over. Zou de naamswijziging nog lang een gevoelig onderwerp zijn geweest, een actie van een paar bestuursleden en wat was de reden voor de naamswijziging? En waarom de keuze voor Keizer Karel? Misschien zag men een verbinding tussen het oprichtingsjaar van de club (1914) en het sterfjaar van Karel de Grote (814)? Of was er een relatie met de instemming door de gemeenteraad in 1923 met de vestiging van de universiteit die in het begin in de pers “Keizer Karel Universiteit” als naam kreeg?

Wie het weet mag het zeggen. Het was in ieder geval in Nijmegen geen gelukkige combinatie: Karel de Grote en voetballen. Niettemin iedereen veel voetbalplezier gewenst de komende weken!

Geen opmerkingen: