woensdag 15 januari 2014

Zoeken in de burgerlijke stand van Nijmegen

Ondertekening van de geboorteakte 
van zijn tweede zoon (prins Bernhard) 
door mr. Pieter van Vollenhoven 
in het stadhuis. (1969)
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Een begin van een nieuw jaar is een goede reden om weer eens over de burgerlijke stand te schrijven. Door de openbaarheidstermijnen van 100, 75 en 50 jaar voor respectievelijk geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes komen er immers elk jaar weer nieuwe gegevens beschikbaar. Althans, in principe want dit is niet altijd zo. Voor ik het over de aktes van 1913, 1938 en 1963 ga hebben, eerst een update (bij dit bericht uit 2011) over het zoeken in de burgerlijke stand.

Wiewaswie en Gelders Archief
Twee jaar geleden was er de geruchtmakende overgang van Genlias naar Wiewaswie voor het zoeken door de burgerlijke stand. Ook de door Nijmeegse vrijwilligers ingevoerde gegevens van Nijmeegse aktes verhuisden mee. Dit traject verliep niet helemaal vlekkeloos maar met de recente "oogst" zijn bijna alle Gelderse aktes nu goed doorzoekbaar via Wiewaswie en wordt het belangrijke aktenummer ook getoond. De ophef over betalen en abonnementen voor Wiewaswie is inmiddels geluwd, al was het maar omdat het zoeken en downloaden van aktes nog steeds gratis is, al is registreren en een gratis abonnement voor gebruik van alle functionaliteiten wel verplicht.

Bij de beschrijving van de Gelderse aktes zijn geen scans te zien maar krijg je (na registratie!) een link naar de website van het Gelders Archief. Hierbij kom je vooralsnog niet bij de betreffende akte maar bij de eerste bladzijde van het register van het betreffende jaar. Met bladeren en navigeren naar een bepaalde pagina kun je de juiste akte opzoeken en gratis downloaden. Let op, de nummers onderaan de scans zijn paginanummers en geen aktenummers.

Je kunt er overigens ook voor kiezen om rechtstreeks op de website van het Gelders Archief naar Personen te zoeken. Hoewel de uitgebreide zoekopties van Wiewaswie ontbreken, kun je hiermee ook al snel resultaten vinden met onder de beschrijving van de aktes meteen de scans van het betreffende jaar.

Beschikbare aktes
Op Wiewaswie is niet per plaats terug  te vinden van welke jaren de indexen doorzoekbaar zijn maar het Gelders Archief geeft het volgende overzicht :

- Geboorten 1811 - 1902
- Huwelijken 1811 - 1922 (idem voor huwelijksbijlagen)
- Overlijden 1811 - 1950

Voor Nijmegen zijn precies deze jaren doorzoekbaar in Wiewaswie maar nog niet van alle plaatsen zijn de indexen uit deze periodes opgenomen. Zo ontbreken van Wijchen, Batenburg en Ewijk bijvoorbeeld de geboorteaktes. Van Appeltern, Horssen en Heumen zijn ze zelfs tot en met 1912 beschikbaar. Het Gelders Archief geeft aan dat ongeveer 80% is toegevoegd maar een overzicht van wat nog ontbreekt is er niet.  Het Gelders Archief is nog wel bezig met het koppelen van de afbeeldingen van de burgerlijke stand aan de personen. Het kan enige tijd duren voordat alle afbeeldingen zijn gekoppeld. Dus nog niet bij elke treffer in Wiewaswie is er een link naar de scans van het betreffende register.

Bovenstaande eindjaren zijn niet gelijk aan die van de genoemde openbaarheidstermijnen. Daarvoor zouden aktes tot en met respectievelijk 1913, 1938 en 1963 beschikbaar kunnen zijn. De oorzaak ligt deels bij de beschikbare invoer van de indexen door vrijwilligers en deels bij de overbrenging van registers naar de archiefinstellingen. Bij kleinere gemeentes zijn de aktes ingebonden in registers van 10 jaar en deze kunnen pas worden overgedragen op basis van het laatste jaar. Daarnaast is er soms ook een achterstand met deze overbrengingen.

We hebben daarom een overzicht gemaakt van de in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen beschikbare aktes van Nijmegen en regiogemeentes. Van Nijmegen is er van elk jaar een afzonderlijk register en zijn dus de aktes tot het laatst mogelijke jaar in te zien, in origineel of als scan.

In een volgend blog zal ik een concreet voorbeeld uitwerken en iets schrijven over de burgerlijke stand in FamilySearch.


1 opmerking:

Rob Camps zei

Zeer nuttige bijdrage en dito overzicht van de beschikbare registers van de burgerlijke stand in de regio Nijmegen. Dat de drie Oranjeprinsen in Nijmegen zijn geboren, hangt - zo meen ik ooit gehoord te hebben - samen met de goede naam van het Radboudziekenhuis: een beetje prins wordt geboren in een eersteklas ziekenhuis!