maandag 27 januari 2014

Geboorteakte en passagierslijsten Joris Ivens gevonden

Zoekresultaat George Ivens
op Wiewaswie.
Om het zoeken in de burgerlijke stand van Nijmegen nog eens goed uit te leggen en in vervolg op deze algemene uitleg, heb ik het voorbeeld uitgewerkt van de geboorteakte van Joris Ivens. Dat is niet bedoeld om zijn geboortedatum te vinden, want dat is al zo te zien in Wikipedia (18-11-1898) en, om misverstanden te voorkomen, de akte wordt al meer dan 100 jaar goed bewaard in het archief en is zo op te vragen. Vraag is hoe je snel een scan van die akte online kunt vinden.
De eerste les in dit geval is dat je bij het zoeken in de burgerlijke stand van de doopnamen moet uitgaan. Door zijn doopnamen George Henri Anton levert Joris Ivens daarom geen treffers op (in de burgerlijke stand) op Wiewaswie.nl maar George Ivens wel en zelfs meteen de akte die ik zocht.  Dat je meteen de juiste akte vindt, gebeurt meestal niet zodat je met filteren of uitgebreid zoeken het aantal resultaten moet verfijnen tot een bepaalde periode, een provincie of stad of een soort bron. In een filmpje wordt dit ook nog eens kort uitgelegd wat de mogelijkheden zijn in Wiewaswie en er is een uitgebreide zoekinstructie.

In het geval van Gelderse aktes kun je de scan niet op Wiewaswie vinden maar krijg je een link naar het Gelders Archief. Je moet je daarvoor wel eerst registreren. Je komt dan op de eerste pagina van het geboorteregister van 1898 waarvan je aktenummer 1159 moet hebben. Op basis van aktenummer en uitgaande van 4 aktes op 1 scan kun je enigszins inschatten op welke bladzijde je moet zijn. Ik gokte op 290 en kwam uit op akte 1126. Met bladeren kwam ik op bladzijde 298 en kon ik de scan downloaden.

Zoekresultaat George Ivens
bij Gelders Ar
Voor Nijmeegse aktes kun je dus ook meteen op www.geldersarchief.nl zoeken met george ivens. Hoewel het om één akte gaat, krijg je dan drie treffers met ook meteen de namen van de vader en moeder. Door het icoontje aan te klikken krijg je alle gegevens uit de akte en onderaan de scans van het register waar de akte in zit.

FamilySearch
Een blog over aktes van de burgerlijke stand en stamboomonderzoek online kan de website Familysearch van de Mormomen niet onvermeld laten. Je kunt namelijk alle Gelderse aktes van de burgerlijke stand bij het Gelders Archief ook op FamilySearch vinden. Op dit moment is dat nog zonder een doorzoekbare index en een koppeling tussen de beschrijving en de scan van een akte maar dat zal waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten. Van een aantal Gelderse plaatsen (met de beginletter U, V, W of Z) krijg je al treffers op deze zoekpagina.

Geboorteregister Nijmegen 1898 op
FamilySearch 
Voor de juiste links naar de aktes én andere bronnen per plaats kun je gebruikmaken van de overzichten van Genver: Gelderland en Nijmegen (Burgerlijke Stand). Op het overzicht van Gelderland zie je nog andere bronnen als doop-, trouw en begraafboeken en bevolkingsregisters. Ook hier gaat het vooralsnog alleen om scans van akten en indexen en is er geen doorzoekbaar namenbestand. Met de link naar het geboorteregister van 1898 kom je bij de scans en kun je op exact dezelfde wijze als bij het Gelders Archief (het zijn dezelfde scans) naar de akte navigeren.

Voor de DTB-boeken kun je zoeken in Indexen van de Digitale Studiezaal en aan het toegankelijk maken van Nijmeegse bevolkingsregisters kun je zelf meewerken aan ons project op Velehanden. We verwachten dit jaar de eerste doorzoekbare bevolkingsregisters in de Digitale Studiezaal te kunnen presenteren. Bovendien gaan we kijken of we vanuit treffers in de DTB-boeken kunnen doorlinken naar het betreffende boek op FamilySearch.

Passagierslijsten
Bron: FamilySearch
Op FamilySearch zijn nog veel meer landelijke en buitenlandse bestanden beschikbaar dus het kan nooit kwaad om een gezochte naam in te voeren in het algemene zoekformulier.  Met Ivens en geboorteplaats Nijmegen leverde dit nog verrassende treffers op. In passagierslijsten van in New York aangekomen schepen in de jaren 1925-1957 komt hij namelijk vier keer voor. Dat hij deze reizen gemaakt heeft, is al lang bekend maar nu kun je de schriftelijke getuigenissen dus zelf raadplegen. Dit soort treffers en online bronnen voor stamboom- of persoonsonderzoek zullen in de toekomst alleen maar toenemen. Het laatste bewijs is dat in de bibliotheekcatalogus in de Digitale Studiezaal de in het genealogisch tijdschrift Zoeklicht gepubliceerde stamboom van Joris Ivens als PDF beschikbaar is.

woensdag 15 januari 2014

Zoeken in de burgerlijke stand van Nijmegen

Ondertekening van de geboorteakte 
van zijn tweede zoon (prins Bernhard) 
door mr. Pieter van Vollenhoven 
in het stadhuis. (1969)
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Een begin van een nieuw jaar is een goede reden om weer eens over de burgerlijke stand te schrijven. Door de openbaarheidstermijnen van 100, 75 en 50 jaar voor respectievelijk geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes komen er immers elk jaar weer nieuwe gegevens beschikbaar. Althans, in principe want dit is niet altijd zo. Voor ik het over de aktes van 1913, 1938 en 1963 ga hebben, eerst een update (bij dit bericht uit 2011) over het zoeken in de burgerlijke stand.

Wiewaswie en Gelders Archief
Twee jaar geleden was er de geruchtmakende overgang van Genlias naar Wiewaswie voor het zoeken door de burgerlijke stand. Ook de door Nijmeegse vrijwilligers ingevoerde gegevens van Nijmeegse aktes verhuisden mee. Dit traject verliep niet helemaal vlekkeloos maar met de recente "oogst" zijn bijna alle Gelderse aktes nu goed doorzoekbaar via Wiewaswie en wordt het belangrijke aktenummer ook getoond. De ophef over betalen en abonnementen voor Wiewaswie is inmiddels geluwd, al was het maar omdat het zoeken en downloaden van aktes nog steeds gratis is, al is registreren en een gratis abonnement voor gebruik van alle functionaliteiten wel verplicht.

Bij de beschrijving van de Gelderse aktes zijn geen scans te zien maar krijg je (na registratie!) een link naar de website van het Gelders Archief. Hierbij kom je vooralsnog niet bij de betreffende akte maar bij de eerste bladzijde van het register van het betreffende jaar. Met bladeren en navigeren naar een bepaalde pagina kun je de juiste akte opzoeken en gratis downloaden. Let op, de nummers onderaan de scans zijn paginanummers en geen aktenummers.

Je kunt er overigens ook voor kiezen om rechtstreeks op de website van het Gelders Archief naar Personen te zoeken. Hoewel de uitgebreide zoekopties van Wiewaswie ontbreken, kun je hiermee ook al snel resultaten vinden met onder de beschrijving van de aktes meteen de scans van het betreffende jaar.

Beschikbare aktes
Op Wiewaswie is niet per plaats terug  te vinden van welke jaren de indexen doorzoekbaar zijn maar het Gelders Archief geeft het volgende overzicht :

- Geboorten 1811 - 1902
- Huwelijken 1811 - 1922 (idem voor huwelijksbijlagen)
- Overlijden 1811 - 1950

Voor Nijmegen zijn precies deze jaren doorzoekbaar in Wiewaswie maar nog niet van alle plaatsen zijn de indexen uit deze periodes opgenomen. Zo ontbreken van Wijchen, Batenburg en Ewijk bijvoorbeeld de geboorteaktes. Van Appeltern, Horssen en Heumen zijn ze zelfs tot en met 1912 beschikbaar. Het Gelders Archief geeft aan dat ongeveer 80% is toegevoegd maar een overzicht van wat nog ontbreekt is er niet.  Het Gelders Archief is nog wel bezig met het koppelen van de afbeeldingen van de burgerlijke stand aan de personen. Het kan enige tijd duren voordat alle afbeeldingen zijn gekoppeld. Dus nog niet bij elke treffer in Wiewaswie is er een link naar de scans van het betreffende register.

Bovenstaande eindjaren zijn niet gelijk aan die van de genoemde openbaarheidstermijnen. Daarvoor zouden aktes tot en met respectievelijk 1913, 1938 en 1963 beschikbaar kunnen zijn. De oorzaak ligt deels bij de beschikbare invoer van de indexen door vrijwilligers en deels bij de overbrenging van registers naar de archiefinstellingen. Bij kleinere gemeentes zijn de aktes ingebonden in registers van 10 jaar en deze kunnen pas worden overgedragen op basis van het laatste jaar. Daarnaast is er soms ook een achterstand met deze overbrengingen.

We hebben daarom een overzicht gemaakt van de in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen beschikbare aktes van Nijmegen en regiogemeentes. Van Nijmegen is er van elk jaar een afzonderlijk register en zijn dus de aktes tot het laatst mogelijke jaar in te zien, in origineel of als scan.

In een volgend blog zal ik een concreet voorbeeld uitwerken en iets schrijven over de burgerlijke stand in FamilySearch.