donderdag 14 november 2013

Recept brandewijn (?) in archief Bierbrouwerij Bergzicht

Gebouwencomplex Brouwerij Bergzicht
Bron: Marieke Kruissen (Bierbrouwerij Graaf van Heumen)
In 1814 richtte Johannes van den Broek Bierbrouwerij Bergzigt te Heumen op. In 1842 nam zijn zoon Frans de brouwerij over en bouwde deze uit tot de grootste en modernste brouwerij van Gelderland. Het bier werd in heel Nederland gedronken en werd zelfs geĆ«xporteerd naar Hong Kong en Java. Het bekendste bier van de brouwerij was het zogenaamde ‘Nieuw Licht’, dat zeker al rond 1848 gebrouwen werd.
Tot en met 1892 floreerde de brouwerij. Eigenaar was inmiddels Albertus Adrianus Joannes, die rond 1874 naast zijn vader in de zaak was gekomen. Vanwege een algemene malaise ging ging de brouwerij achteruit. Het aantal werknemers nam af. Begin twintigste eeuw lag de productie zelfs nagenoeg stil. Na 1911 trad herstel op. Eigenares was Maria Theresia Dorothea Haffmans, weduwe van Albertus. Tijdens de Eerste Wereldoorlog leidden blokkades en beslagleggingen tot een ernstig gebrek aan grond- en brandstoffen. Het brouwen werd stilgelegd, de ketels en pompen werden gesloopt en de gebouwen kwamen leeg te staan. In 1920 sloot de brouwerij haar deuren.

In 1983 bouwde amateurbrouwer Herm Hegger op de oude plaats van Bergzicht een nieuwe brouwerij met de naam ‘Raaf’. Brouwerij Raaf moest in 1995 haar deuren sluiten. Sinds 1995 is landgoed Bergzicht De Raaf (Landgoed Bergzicht De Raaf)in handen van de familie Kruissen, die de oude bierbrouwerij ombouwde tot een locatie voor feestelijke bijeenkomsten. In de voormalige kuiperij werd in 2009 de nieuwe bierbrouwerij ‘Graaf van Heumen’ geopend (Graaf van Heumen).

Archief Bierbrouwerij Bergzicht, invnr. 3 recept met brandewijn? (fragment)
Mevrouw Hageman te Nijmegen schonk in 2013 de door de heer C.J. van Leent verzamelde archiefstukken betreffende de Bierbrouwerij Bergzicht en de familie Van den Broek te Heumen aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Het archief van de brouwerij bevat onder andere series brieven, vergunningen, patenten, akten van aankoop, verkoop en verpachting van de brouwerij en stukken betreffende een historisch onderzoek naar de brouwerij. Onder de stukken bevindt zich ook een stuk met wat lijkt op een recept maar ook een schoonmaakinstructie kan zijn (zie scan). De series ingekomen en uitgaande brieven en briefkaarten geeft een mooi beeld van de productie en levering van bier en de wijdvertakte relaties van de brouwerij, tot zelfs in het buitenland. Het archief van de familie Van den Broek bevat onder andere uittreksels uit doop-, overlijdens- en bevolkingsregisters, testamenten, akten van huwelijkse voorwaarden, boedelinventarissen, akten van aankoop, verhuur en verkoop van woningen en landerijen.

De beschrijving van de stukken zijn online beschikbaar via onderstaande toegangen. De originele stukken zijn in te zien in de studiezaal van het archief.


Geen opmerkingen: