woensdag 20 november 2013

'Eigenwijs in onderwijsland'. De Leefwerkschool Eigenwijs te Nijmegen

Op 4 mei 1982 richtte een aantal Nijmeegse biologiestudenten en -didiactici uit onvrede met het bestaande schoolsysteem de Leefwerkschool Eigenwijs op voor mavo-, havo- en vwo-leerlingen van 14 tot 19 jaar. Aanvankelijk bezochten vooral kinderen van ouders uit de wat betere milieus, die hun kinderen niet naar een 'leerfabriek' wilden sturen, de school. Na verloop van tijd verschoof het accent naar jongeren die om wat voor reden dan ook niet pasten binnen het normale schoolsysteem, jongeren uit 'moeilijke' gezinnen, zwerfjongeren en 'onhandelbare' jongeren.

De uitgangspunten van de school zijn: leerrecht in plaats van leerplicht en de beoogde combinatie van wonen en leren, leven en werken. Eigenwijs heeft geen leraren en geen leerlingen, maar medewerkers en jongeren, iedereen is gelijk. Vrijheid, gelijkheid en zelfstandigheid zijn de principes van de school. Projectonderwijs staat centraal.

Foto ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de school in 1997
De school begon in 1982 in een ruimte boven café de Cantine aan de Berg en Dalseweg. Na het gekraakte fabriekspand 'De Koopvaart', een klein opslagkantoor (Van Gend en Loos) in de Van Diemerbroeckstraat en een klein bedrijfspand in de Derde Walstraat betrok men in 1988 een voormalig kleuterschoolgebouw in De Bongerdstraat. In 1999 verhuisde de school naar de Heyendaalseweg 235. Vanaf het schooljaar 2008/2009 maakt de school onderdeel uit van het Flex College Nijmegen.

Het archief bevat onder meer vergaderstukken van werk- en teamvergaderingen, het schoolblad 'De Nieuwsgier' en stukken betreffende leerlingen en medewerkers en het onderwijs. Speciale aandacht verdient de serie logboeken van de jongeren, waarin zij op- en aanmerkingen over de medewerkers en jongeren en het onderwijs schrijven. Het onderwijsproject 'Dolle Dwaze Dagen', het benefietfestijn 'Niet te geleuven party', het opvangproject voor jongeren 'Stichting Toi-même' in Frankrijk, een geldinzamelingsactie voor Braziliaanse zwerfkinderen geven een mooi beeld van de diverse onderwijs- en buitenschoolse activiteiten van de jongeren en medewerkers.
Onderwijsproject 'Dolle Dwaze Dagen'

De archieven van de Leefwerkschool Eigenwijs en haar schoolbestuur Stichting Eigen-Wijs zijn geïnventariseerd en te raadplegen op de website van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Voor het raadplegen van de originele stukken kan men terecht in de studiezaal van het RAN.

- Stichting Eigen-Wijs
- Leefwerkschool Eigenwijs

1 opmerking:

Regionaal Archief Nijmegen zei

Gezien het persoonlijke karakter zijn eerdere reacties over een leerling door de redactie verwijderd. Dit blogbericht gaat alleen in op het archief van de Leefwerkschool Eigenwijs.