donderdag 31 oktober 2013

Regionaal Archief Nijmegen goes pop

Wout Pennings tijdens het Midzomer
Blues Festival in Wijchen, 1992
Tegen de achtergrond van de lopende expositie 'My generation. Een halve eeuw Nijmeegse popcultuur' in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, en met de publicatie van het boek van popkenner Frank Antonie van Alphen over hetzelfde thema in het vooruitzicht, presenteert het Regionaal Archief een selectie uit het fotoarchief van de Nijmeegse popfotograaf Joachim (Kim) van der Kwast online. Van der Kwast, in het dagelijks leven werkzaam als docent fotografie in het middelbaar beroepsonderwijs, was in de jaren '90 van de vorige eeuw de vaste ‘huisfotograaf’ van roemruchte Nijmeegse bands als Red Rooster Club en Tuxedo Buck. Deze bands waren tot ver buiten de stadsgrenzen bekend en Kim van der Kwast vergezelde hen dan ook tijdens het toeren door het land, waarbij hij hun optredens op de gevoelige plaat vastlegde. Andere belangrijke popmusici van Nijmeegse origine die hij voor zijn lens kreeg waren o.m. Wout Pennings, wijlen Ted Gerrits en Clemens van de Ven.

Herman Brood (r.) in Café De Swing, 1992

Daarnaast maakte Kim van der Kwast opnamen tijdens muziekevenementen als het Midzomer Blues Festival in Wijchen, waar internationale bluesartiesten speelden, en ook fotografeerde hij grootheden van buiten Nijmegen die in Nijmegen optraden, zoals Herman Brood in Café De Swing.

Het contact tussen het Regionaal Archief en Kim van der Kwast is tot stand gekomen via Frank Antonie van Alphen tijdens de voorbereidingen van diens publicatie over 50 jaar Nijmeegse popmuziek die in november onder de titel 'Tof!' zal worden gepresenteerd. De eerste selectie uit het popfotoarchief van Van der Kwast omvat ruim 100 scans van kleinbeeldnegatieven, die vanaf nu raadpleegbaar zijn via de Digitale Studiezaal. Naar verwachting zal deze selectie in de toekomst nog worden uitgebreid.


Boy Tahalele (r.) en Loek Schrievers tijdens
de opening van de expositie 'My generation',
27 september 2013

Kim van der Kwast was ook aanwezig bij de opening van de hierboven genoemde expositie over 50 jaar Nijmeegse popcultuur op 27 september j.l. in het Huis van de Geschiedenis. Hoogtepunt daarbij was een akoestisch optreden van de inmiddels ruim 70-jarige Boy Tahalele, voormalig frontman van de vermaarde Nijmeegse Indorockgroep The Black Magic. De foto’s die Kim hiervan maakte zijn ook te zien in de beeldbank van het Archief.

Geen opmerkingen: