woensdag 30 oktober 2013

Kleine archieven toegankelijk (5): een bonte verzameling

In het kader van de Maand van de Geschiedenis besteedt het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) wekelijks aandacht aan enkele kleine archieven die onlangs toegankelijk zijn gemaakt. Deze week een reeks archiefjes die aantonen hoe breed het scala aan archieven is dat het RAN beheert.

De vorige vier weblogs hadden allemaal een eigen thema dat de aard van de archieven die erin werden besproken kort omvatte: Nijmeegse katholieke instellingen, De Lindenberg, Kladderadatsch en de buurgemeenten. Dan blijven er zes archieven over die onder geen van deze noemers vallen en toch alleszins de moeite waard zijn om kort in de schijnwerpers te worden gezet…

Vrouwen voor Vrede tijdens een demonstratie in Brussel, 1983.
Bron: Archief Vrouwen voor Vrede, inventarisnummer 10
Vrouwen voor Vrede Nijmegen
Dat er in de Navolanden kernwapens zouden worden geplaatst om West-Europa tegen de dreiging van de Sovjetunie te beschermen vonden vijf Nijmeegse vrouwen onacceptabel. Zij richtten in 1980 een beweging op met de naam Vrouwen voor Vrede om ‘pogingen te verrichten om een massaal vreedzaam verzet te organiseren om zo wellicht vrede te bereiken’. Dat deden ze met ingezonden stukjes in de krant, het uitdelen van pamfletten en door het oprichten van werkgroepen. Vrouwen voor Vrede werd in 2011 opgeheven, waarna het archief werd geschonken aan het RAN.

De winkel van Driessen in de Lange Hezelstraat, 1965.
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Firma G.F.A. Driessen
In datzelfde jaar deed de eigenaar van een winkelpand aan de Lange Hezelstraat een opmerkelijke vondst: in een kast onder de trap van de bovenwoning stonden zeven dozen met papieren. Het bleek archiefmateriaal te zijn van een winkel in huishoudelijke artikelen en ijzerwaren die in de eerste helft van de twintigste eeuw in het winkelpand was gevestigd, de firma G.F.A. Driessen. De stukken, daterend uit de periode 1927-1951, gaan vooral over de bedrijfsvoering. Prijscouranten, reclamemateriaal en een lijst van in de etalage uitgestalde waren geven een mooi beeld van het reilen en zeilen van een middenstander in deze periode.

Rotary Club Nijmegen-Zuid
Na de oprichting van Rotary Club Nijmegen (1931) en Rotary Club Rijk van Nijmegen (1967) werd in 1973 de tijd rijp geacht voor een derde club in Nijmegen. Daarvoor stonden de eerste twee een deel van hun clubgebied af: het zuidoostelijke deel van de gemeente Nijmegen. De vereniging bestaat uit toegewijde mensen – voornamelijk uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de gezondheidszorg en de cultuursector – die zich inzetten voor hun club en de (wereld)gemeenschap. Het archief bevat veel vergaderstukken en stukken over activiteiten die Rotary Club Nijmegen-Zuid onderneemt: van het houden van collectes en internationale jeugduitwisselingen tot het jaarlijks organiseren van gehandicaptenvervoer naar het Roosevelthuis in Doorn.

Affiche van werklozencentrum Unitas.
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Stichting Werklozencentrum Unitas
Toen de werkloosheid in de jaren zeventig sterk toenam, ontstonden in Nijmegen de eerste initiatieven om hulp te bieden aan werklozen. Twee stichtingen – de Stichting Voorzieningen Werklozen Nijmegen (SVWN) en Stichting Nijmeegs Werklozencomité – openden in 1976 samen een werklozencentrum met de naam Unitas. Het succesvolle initiatief, dat de belangen van werklozen behartigde, was een succes. Na twee jaar fuseerden de stichtingen tot de Stichting Werklozencentrum Unitas. Na de intrekking van de gemeentelijke subsidie in 2011 volgde opheffing van het centrum en de stichting.

Stichting Beheer Homohuis
Villa Lila, wie heeft er niet van gehoord? De Stichting Beheer Homohuis Nijmegen (SBHN) stond met vele vrijwilligers aan de basis van het in 1985 geopende homohuis aan de In de Betouwstraat, dat onderdak bood aan de tientallen groepen en organisaties die de homo-lesbische beweging in Nijmegen telde. De SBHN ontwikkelde zich van beheerder van het pand tot een brede instelling voor sociaal-cultureel werk. Hoewel Villa Lila in 2011 moest worden gesloten, bleef de stichting voortbestaan. In het archief zijn naast papieren stukken ook foto's, dia's en geluidscassettes opgenomen.

Kinderen op kleuterdagverblijf Maria Christina, 1970.
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Medisch Kleuterdagverblijf Maria Christina
Medisch kleuterdagverblijf Maria Christina werd in 1947 opgericht als dagvoorziening voor kinderen in de leeftijd van anderhalf tot zeven jaar met ontwikkelings- en gedragsproblemen. Bij de behandeling was de aandacht gericht op een veelzijdige, geïntegreerde aanpak. In 1991 werden de kinderen begeleid door groepsleiders en medewerkers uit vele disciplines, variërend van kinderartsen tot maatschappelijk werksters. Het dagverblijf, gevestigd in landhuis Averbeke aan de Eleonoraweg, sloot in 2002 zijn deuren. Het archief bevat voornamelijk stukken over de verbouwingen van het kleuterdagverblijf.

De zes archieven zijn te raadplegen via de volgende links:

Medisch Kleuterdagverblijf Maria Christina Nijmegen, 1948-1991

Geen opmerkingen: