dinsdag 22 oktober 2013

Kleine archieven toegankelijk (4): de buurgemeenten

In het kader van de Maand van de Geschiedenis besteedt het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) wekelijks aandacht aan enkele kleine archieven die onlangs toegankelijk zijn gemaakt. Deze week: archieven uit de buurgemeenten van Nijmegen.

Het RAN beheert niet alleen overheids- en particuliere archieven uit de gemeente Nijmegen maar ook die uit acht omliggende gemeenten in het Land van Maas en Waal, de Betuwe en het Rijk van Nijmegen. Het RAN maakte dit jaar vier particuliere archieven uit de regiogemeenten toegankelijk en verder werden diverse registers met akten van de burgerlijke stand openbaar.

Etiket van bierbrouwer F.W. van den Broek.
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Bierbrouwerij Bergzicht en familie Van den Broek
Aan de Rijksweg tussen Malden en Molenhoek staan de imposante gebouwen van de voormalige bierbrouwerij Bergzicht, die bijna tweehonderd jaar geleden werd opgestart door Johannes van den Broek. De brouwerij kende toppen en dalen: in 1850 was het uitgegroeid tot de grootste in Gelderland, maar in 1920 viel het doek na een faillissement.
Het archief van de brouwerij werd al in 1976 aan het Nijmeegse gemeentearchief geschonken en is dit jaar aangevuld en geïnventariseerd, tegelijk met het archief van de familie Van den Broek, die de brouwerij leidde. De familie vertoefde in de hoogste kringen binnen de gemeente Heumen. Twee telgen schopten het in de periode 1855-1910 zelfs tot burgemeester. De archiefstukken dateren uit de periode 1817-1930.

RK Parochiële Caritas Instelling (PCI) Beuningen
Het RK Armbestuur Beuningen werd ingesteld omstreeks 1860 en kreeg rond 1965 de huidige naam. Haar voornaamste taak was het ondersteunen van armen en hulpbehoevenden die in de parochie woonden. De leden van het armbestuur, te weten de voorzitter, secretaris, een gewoon lid en de pastoor, beheerden de financiën en beslisten over de toekenning van steun. Het archief bestaat vooral uit financiële stukken en uit correspondentie.

Hotel Erica in Berg en Dal, 1950. Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Familie Van Vliet
Een zeer veelzijdig archief is dat van de ondernemersfamilie Van Vliet, die vanaf circa 1900 vooral actief was in de horeca en de scheepvaart. Het archief bevat stukken over het privéleven en over de bedrijven van Willem Laurentius van Vliet (1884-1926), zijn vrouw en hun kinderen en kleinkinderen. Zij waren eigenaars van – om slechts enkele ondernemingen te noemen – hotel Erica in Berg en Dal, restaurant Slot Doddendaal in Ewijk en de Nijmeegsche Houtwarenfabriek. Er zijn ook stukken aanwezig van bedrijven in Rotterdam en Batavia in voormalig Nederlands-Indië.

Akten van geboorteaangiften
Voor genealogen kwamen dit jaar nieuwe gegevens beschikbaar doordat registers van de burgerlijke stand openbaar werden. Het gaat om registers met akten van geboorteaangiften uit de jaren 1903-1912 van de gemeenten West Maas en Waal, Beuningen, Heumen en Wijchen en hun voorgangers. Akten van geboorteaangiften worden in principe honderd jaar na hun opmaak openbaar. Ze kunnen alleen in blokken openbaar worden gemaakt aangezien de registers vroeger meestal per tien jaar werden ingeschreven in een register.

De archieven zijn te raadplegen via de volgende links:


Volgende week: een bonte verzameling.

Geen opmerkingen: