woensdag 17 juli 2013

Herinneringen aan een verdwenen buurtje

Een straattafereeltje in de Kluckebuurt, 1952.
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
De Kluckebuurt…. Je zult er vergeefs naar zoeken in Nijmegen en alleen de oudere stadsbewoners zal de naam nog een belletje doen rinkelen. Want het armoedige woonwijkje op de kruising van de Driehuizerweg en de Valkenburgseweg – vanaf begin vorige eeuw gebouwd door huisjesmelker Kluck – werd eind jaren zestig vrijwel compleet van de aardbodem geveegd om plaats te maken voor de wis- en natuurkundegebouwen van de universiteit.

Het enige gebouw dat langer bleef staan was de Graalburcht, een van de zes Don Boscohuizen in de stad. Daar kon de jeugd uit Brakkenstein en vooral die uit de Kluckebuurt na school terecht om spelletjes te spelen of te knutselen. Op zondag werd er een mis gehouden voor de buurtbewoners. Met de sloop van de zestig jaar oude Graalburcht in mei 2010 verdween de laatste tastbare herinnering aan de Kluckebuurt.

Om de buurt en het jongerencentrum aan de vergetelheid te onttrekken, heeft de Brakkensteinse Annelies de Wildt de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Graalburcht. Ze vond het nodige materiaal in het Regionaal Archief Nijmegen en zocht contact met diverse oud-buurtbewoners. Het resultaat heeft ze in een rijk geïllustreerd boekje samengevat: Graalburcht 1950-2010. Het Don Boscohuis van de Kluckebuurt. Het vertelt over en laat vooral veel zien van de bouw, de inrichting en het gebruik van het jongerencentrum. Behalve foto’s bevat het boekje diverse plattegronden en fragmenten van het nieuwsblad van de Graalburcht.

Graalburcht 1950-2010 is in een zeer beperkte oplage verschenen: er bestaan maar enkele exemplaren van. Één ervan heeft het Regionaal Archief in haar bibliotheekcollectie kunnen opnemen.

Geen opmerkingen: