vrijdag 7 juni 2013

Wereld Archievendag

Archieven leggen besluiten, gebeurtenissen en herinneringen vast en zijn uniek en onvervangbaar erfgoed. Ook in Nijmegen speelt het archief een belangrijke rol in het veilig stellen van en het bijdragen aan het individuele, maar ook het gemeenschappelijke geheugen. Op Wereld Archievendag, dit jaar gevierd op zondag 9 juni, staan deze bijzondere kwaliteiten extra in de belangstelling.

Jongeren, scholieren en studenten bewust maken van het belang en de onuitputtelijke mogelijkheden van het archief is een belangrijke doelstelling van het Regionaal Archief Nijmegen. Maar een bezoek aan het archief is bovenal een leuke, uitdagende en verrassende ontdekkingsreis door het verleden! Dat ondervonden meer dan 1000 scholieren en studenten die in de maanden april en mei in het Regionaal Archief Nijmegen op onderzoek uitgingen. Scholieren van het Canisius College ontdekten de uitbreiding van de stad in de negentiende eeuw, leerlingen van de Weekendschool restaureerden eigenhandig affiches en studenten van de Radboud Universiteit maakten zes weken lang intensief kennis met archiefonderzoek in het kader van het Onderzoekslaboratorium.

De Wereld Archievendag is een mooie gelegenheid om het belang van archieven nog een keer extra te onderstrepen. Dat kan door het ondertekenen van de Universele Verklaring over Archieven. Ondertekenen kan hier.
Scholieren van de IMC Weekendschool aan de slag in het Archief

Geen opmerkingen: