woensdag 19 juni 2013

Nijmegen in nood, Albany in actie

Tot 19 augustus is in de hal van het Regionaal Archief Nijmegen een mini-expositie te zien over de vriendschapsband tussen Nijmegen en de Amerikaanse stad Albany. Deze band is voortgekomen uit een hulpactie die in 1945 vanuit Albany op touw werd gezet om het in de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen Nijmegen er weer bovenop te helpen. De expo ‘Nijmegen in nood, Albany in actie’ sluit aan bij een expositie over het Marshallplan in de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit (Erasmuslaan 36), die is ingericht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de studie Amerikanistiek.

Spandoek op noodwinkels
Kelfkensbos (1947)
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Het oorlogsjaar 1944 verliep voor Nijmegen catastrofaal. Het was het jaar van de bevrijding, maar ook het jaar waarin een bombardement en maandenlange beschietingen vele honderden inwoners het leven kostten en een immense materiële schade aanrichtten. De Amerikaanse generaal-majoor James M. Gavin, die als commandant van de 82nd Airborne Division een belangrijke rol had gespeeld bij de bevrijding van Nijmegen, trok zich het lot van de stad aan en maakte zich sterk voor hulpverlening vanuit Amerika.

Gavin wendde zich uiteindelijk tot de burgemeester van de stad Albany – de hoofdstad van de staat New York en de thuisbasis van enkele soldaten van de 82nd Airborne Division – met het idee om Nijmegen door Albany te laten adopteren.

Hulpgoederen uit
Albany op weg naar Nijmegen (1947)
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Half november 1946 ontving het Nijmeegse gemeentebestuur bericht dat de burgemeester van Albany bezig was een comité in het leven te roepen dat de hulpverlening aan Nijmegen moest coördineren: het ‘Albany Committee for Nymegen’. In maart 1947 bezocht een delegatie van dit comité Nijmegen om zich op de hoogte te stellen van de behoeften van de plaatselijke bevolking. Tijdens de ‘Nijmegenweek’, die vanaf 14 april 1947 in Albany werd gehouden, werden vervolgens op grote schaal hulpgoederen ingezameld. Uiteindelijk werd in juli 1947 zo’n 300 ton aan voedsel, kleding, speelgoed, medicijnen en bouwmaterialen vanuit Amerika naar Nijmegen verscheept.

De hulpactie, die gezien kan worden als een soort van pre-Marshallhulp, vormde het begin van een vriendschappelijke band tussen beide steden. De mini-expositie toont documenten, foto’s, film- en audiomateriaal over de contacten tussen Nijmegen en Albany sinds 1945.

Zie voor adres en openingstijden van het Regionaal Archief Nijmegen: www.nijmegen.nl/archief

vrijdag 7 juni 2013

Wereld Archievendag

Archieven leggen besluiten, gebeurtenissen en herinneringen vast en zijn uniek en onvervangbaar erfgoed. Ook in Nijmegen speelt het archief een belangrijke rol in het veilig stellen van en het bijdragen aan het individuele, maar ook het gemeenschappelijke geheugen. Op Wereld Archievendag, dit jaar gevierd op zondag 9 juni, staan deze bijzondere kwaliteiten extra in de belangstelling.

Jongeren, scholieren en studenten bewust maken van het belang en de onuitputtelijke mogelijkheden van het archief is een belangrijke doelstelling van het Regionaal Archief Nijmegen. Maar een bezoek aan het archief is bovenal een leuke, uitdagende en verrassende ontdekkingsreis door het verleden! Dat ondervonden meer dan 1000 scholieren en studenten die in de maanden april en mei in het Regionaal Archief Nijmegen op onderzoek uitgingen. Scholieren van het Canisius College ontdekten de uitbreiding van de stad in de negentiende eeuw, leerlingen van de Weekendschool restaureerden eigenhandig affiches en studenten van de Radboud Universiteit maakten zes weken lang intensief kennis met archiefonderzoek in het kader van het Onderzoekslaboratorium.

De Wereld Archievendag is een mooie gelegenheid om het belang van archieven nog een keer extra te onderstrepen. Dat kan door het ondertekenen van de Universele Verklaring over Archieven. Ondertekenen kan hier.
Scholieren van de IMC Weekendschool aan de slag in het Archief