woensdag 24 april 2013


Ook dit e-boek is van u!

Crisis? Iedereen rijk!
Crisis? U bent rijker dan u denkt! Want dankzij het digitaliseringsproject van de Koninklijke Bibliotheek beschikt u (weliswaar digitaal) over een boekenschat waarvan u vroeger alleen kon dromen. Ga er eens lekker in struinen en uw reis, waarvoor u de deur niet uit hoeft,  voert u naar onbekende en bekende plekken. Mij voerde die reis naar een 'Duitsche bergstad'. Ik kwam daar dankzij een gedigitaliseerd  boek van P. Herder van Bern, Reis van Utrecht naar Baden-Baden in brieven, ik kwam in ...

Reis van Utrecht naar Baden-Baden in brieven.
De 22e brief in dit boek gaat over Nijmegen. De schrijver roemt de mooie St. Steven. En passant vermeldt hij "een riool" in de "Priemgasse" waardoor Maarten Schenck gevlucht zou zijn. Ook besteedt hij aandacht aan de aangename wandelplaats het Kalverbosch. Via een bereidwillige Nijmegenaar wordt hij in de omgeving van het Kalverbosch rondgeleid en komt hij ook bij het mooie uitzichtpunt waar zijn oog valt op de Latijnse tekst QUEM DABIS HAEC POSSIT QUI DARE CUNCTA LOCUM (wie kan me een plek noemen waar zo veel moois bij elkaar te zien is?). Die tekst vindt onze reiziger een voorbeeld van een hyperbool, een overdrijving, want hoe mooi ook het er ook is, er zijn tussen Utrecht en Baden-Baden volgens hem echt mooiere plekken. Hij meent dat met enig gezag te mogen constateren na het volbrengen van zijn reis, die hem voerde langs plaatsen als Heidelberg en Baden-Baden. Volgens hem toch echt mooier!

De afbraak van de Valkhofburcht noemt hij overigens "vandalisme". Ook wijst hij in de brief nog op het voetstuk dat in het park staat en waarop van 1811 tot 1813 de buste van Napoleon stond. Hij wees hiermee op een feitje waarvan wij nu in 2013 kunnen herdenken dat het 200 jaar geleden was.

"Een Duitsche bergstad"
Ondanks zijn kritische noot bij de beroemde Latijnse tekst op de balustrade van het Valkhofpark (er moest immers na Nijmegen nog wel doorgereisd worden naar andere mooie plekken...) is Herder van Bern zeer lovend over Nijmegen. "Men kan zich te Nijmegen verbeelden in een Duitsche bergstad te zijn, en voor hem, die gewoon is altijd te gaan langs straten, die waterpas liggen, is hier en daar het opstijgen vermoeiend; wat iedereen treffen moet is de voorkomende vriendelijkheid der inwoners: en deze eigenschap gevoegd bij het aangename dialekt waarin zij zich uitdrukken, maakt voor den vreemdeling het omgaan met hen genoegelijk."

Nog steeds kunnen enkele van de lovende passages gebruikt worden voor de citymarketing van de Waalstad. Nijmegen is niet alleen de oudste stad van Nederland, het is ook de enige stad met een boven- en een benedenstad. in 2012 kwam in het jaarboek van de historische vereniging Numaga de vraag aan de orde of de Nijmeegse benedenstad toekomst had. Op die vraag kwam een positief antwoord: juist door het unieke karakter ervan had die toekomst. Toeristen vonden en vinden Nijmegen uniek.

Uw e-boekervaring? Blog mee!
Welke juweeltjes heeft u ontdekt in uw oneindig grote e-boekenkast? Blog mee, het is leuk als u uw ontdekkingen over Nijmegen en omgeving op de Blog van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis deelt!

Geen opmerkingen: