donderdag 21 februari 2013

Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog online

Morgen vindt om 11.00 bij het monument De Schommel de officiële herdenking plaats van het bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944. De volgende dag is er in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis een lezing van Bart Janssen over de familie Van Dreven, van wie één zoon, Hansje, bij het bombardement omkwam.

Door meer informatie van de naar Australië verhuisde familie is de lezing een aanvulling op het portret van Hansje van Dreven dat de Werkgroep Oorlogsdoden maakte. Deze werkgroep brengt met een reeks audiovisuele portretten een aantal Nijmeegse oorlogsdoden speciaal onder de aandacht. Alle portretten zijn ook opgenomen in het Digitale Huis bij de artikelen over de slachtoffers en te zien op het Youtube-kanaal van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Ook de bij de presentatie van het portret van de Joodse slachtoffers Kitty en Joke de Wijze getoonde documentaire uit 1995 van Frank Eliëns "Nijmegen '35 - '45. Drie joodse getuigenissen" staat inmiddels online.

De portretten in het Huis zijn een nadere uitwerking van de beschrijvingen van de oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen in de omgeving van Nijmegen op de website www.oorlogsdodennijmegen.nl. Veel beeldmateriaal is te vinden in de Digitale Studiezaal van het archief met uiteraard veel foto’s en enkele films met indrukwekkende beelden van de verwoeste stad. Dit polygoonjournaal uit 1945 geeft een goede indruk .
Bron: Regionaal Archief Nijmegen

Veel schade in de binnenstad is overigens ook ontstaan tijdens de bevrijding en de frontstadperiode. Binnenkort zal in een nieuwe versie van de Historische Atlas de kaart met de oorlogsschade dit nog duidelijker maken.

Dit jaar zal er nog meer informatie over Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog op internet beschikbaar komen. Het eerder gedigitaliseerde boek De fatale aanval over het bombardement is nu ook opgenomen in de bibliotheek van het archief en op de website Wegwijzer Archieven WO2 is een overzicht van Nijmeegse archieven te vinden. Momenteel wordt nog gewerkt aan de inventarisatie van onze Collectie Tweede Wereldoorlog en van Nijmeegse oorlogsdagboeken. Er komen dus zeker nog meer initiatieven als de foto’s van de bevrijders van Nijmegen op Flickr, die inmiddels bijna 9.000 keer zijn bekeken.

1 opmerking:

Leon Gruppelaar zei


Ook interessant ivm het bombardement deze recente publicaties die digitaal in te zien zijn:Joris van Esch, THE NIJMEGEN BOMBARDMENT ON 22 FEBRUARY 1944:
A FAUX PAS OR THE PRICE OF LIBERATION? http://goo.gl/pziuk


Joris Van Esc, Restrained Policy and Careless Execution: Allied Strategic Bombing on the Netherlands in the Second World War
http://goo.gl/fbbhg

Leon Gruppelaar