dinsdag 19 februari 2013

Migrantenerfgoed 1960 - 1980 nu via het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis


Vanaf nu is alle informatie van de website Migrantenerfgoed van het Regionaal Archief Nijmegen te vinden via het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. http://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/Migrantenerfgoed

Project Migrantenerfgoed
In 2007 nam het Regionaal Archief Nijmegen het initiatief tot het project Migrantenerfgoed Nijmegen met het doel erfgoed van migrantengroepen te verzamelen. Tot dan toe kwam de geschiedenis van de culturele diversiteit van onze stad onvoldoende in de archieven tot uitdrukking. Door gericht naar materiaal te zoeken beoogde het Archief om latere generaties een indruk te geven van de eerste Nijmeegse jaren van hun voorouders.

 Vlnr: Sahbender Erdogan, Riza Sengil, Hüseyin Cantürk
 bij bedrijf Smit-Weld, z.j.
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Website Migrantenerfgoed
Als pilot werden in 2009 migranten uit de Turkse gemeenschap in Nijmegen benaderd. Zij werden getraind om interviews af te nemen en foto’s, documenten te verzamelen bij de eerste generatie Turkse migranten. Eind 2009 werd de pilot afgerond en werden de resultaten via de website “Migrantenerfgoed” officieel gepresenteerd. Medio 2010 is het project uitgebreid met het verzamelen van erfgoed van migranten uit Marokko, Suriname, de Nederlandse Antillen, Zuid-Europa en de Molukken.

 
 
Digitale kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Bij de beëindiging van het project in december 2012 is de themawebsite opgeheven. Alle informatie die hierin stond is nu te vinden als onderdeel van de digitale kennisbank van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Deze website biedt een eerste indruk van het verkregen materiaal, dat verder te vinden is via de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen.

Nieuw materiaal zeer welkom!
Çetin Şenler, eerste Turkse
gediplomeerde rijschoolhouder, z.j.
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Het Regionaal Archief Nijmegen blijft geïnteresseerd in nieuw materiaal van immigranten in Nijmegen waarmee hun geschiedenis in deze stad kan worden verteld.
Heeft u uit de periode 1945 - 1985 foto’s of documenten van uw vertrek naar Nijmegen, van de reis, van het pension waarin u woonde in Nijmegen, van de fabriek waar u werkte in deze regio, van personeelsavonden, uw buren of van de winkels waar u boodschappen deed? Of kent u mensen die over dergelijk materiaal beschikken en dit aan het Archief willen afstaan? Neemt u dan contact op met medewerkers van het Regionaal Archief Nijmegen via tel. (024) 329 2300 of  (024) 329 2311 of via de website www.nijmegen.nl/archief .


Geen opmerkingen: