dinsdag 26 februari 2013

Flamingoleed in GoffertparkTwee dagen na de feestelijke opening van het Goffertpark in juli 1939, werd ook de Nijmeegse schooljeugd verwelkomd in het nieuwe park. Uit dankbaarheid hiervoor gaven de kinderen het stadsbestuur een wel zeer bijzonder geschenk: vier flamingo’s.

In het archief van het stads-bestuur van de gemeente Nijmegen (Regionaal Archief) zijn de lotgevallen van deze fraaie dieren te achterhalen. Het optimisme waarmee de toekomst van de flamingo’s in de zomer van 1939 werd bezongen, ‘vrij van zorgen en gevaren’, blijkt helaas niet gerechtvaardigd.

Reeds in september 1939 meldt de Vereeniging tot Verfraaiing van Nijmegen en Omstreken aan het College van Burgemeester en Wethouders dat een der flamingo’s is gestorven aan een wond aan de krop, vermoedelijk veroorzaakt door een hondenbeet. Om zulks in de toekomst te voorkomen, wordt het hek om de parkvijver verhoogd. Het mag niet baten.

De vijver in het Goffertpark,
1939 (Regionaal Archief Nijmegen)

In oktober 1940 sterft opnieuw een van de dieren ‘plotseling en op onverklaarbare wijze’, mogelijk door vergiftiging, en al een maand later wordt een van de twee resterende flamingo’s aangetroffen met een gebroken poot en na consultatie met dierenarts dr. Bol afgemaakt.


Om de laatste der flamingo’s optimaal te beschermen, mag de vogel overwinteren in de vernieuwde volière in het Kronenburgerpark. Het beest doorstaat de winter goed en gaat in het voorjaar van 1941 terug naar het Goffertpark, ‘waar het niet wilde tieren en den indruk maakte te kwijnen, waarna het dan ook binnen enkele weken dood werd gevonden.’

Kinderboerderij Goffert, 1952 (Regionaal Archief Nijmegen)

Het bestuur van de Vereeniging tot Verfraaiing van Nijmegen en Omstreken geeft de volgende conclusie mee aan het stadsbestuur: ‘De met deze exotische dieren genomen proeve moet dus helaas als volkomen mislukt worden beschouwd en aangenomen moet worden, dat dit teere gevogelte hier toch moeilijk kan aarden; wij zullen bij eventueel verder voorkomende gelegenheden met de aldus opgedane ervaring ter dege rekening moeten houden.’
Niettemin bevinden zich in 1952 op de kinderboerderij op de Goffert pelikanen, lama’s én flamingo’s, zoals blijkt uit foto’s in de beeldbank van het Regionaal Archief.

Geen opmerkingen: