donderdag 24 januari 2013

2012: zestien archieven toegankelijk gemaakt

Hoewel het nieuwe jaar alweer in volle gang is, loont het de moeite om even terug te kijken naar 2012. Zestien historische archieven werden vorig jaar door bureau Inventarisatie van het Regionaal Archief Nijmegen toegankelijk gemaakt voor historisch onderzoekers. Daarbij zitten zowel overheids- als particuliere archieven, archieven uit zowel de stad als de regio. Naast deze zestien archieven bewerkte het archief nog meer archieven, die in de komende jaren toegankelijk zullen worden gemaakt. De toegangen zijn via het zoekscherm voor de archieven te raadplegen. Aan enkele ervan is al in eerdere blogberichten aandacht besteed maar hier nog een kort overzicht.

De stukken van algemene aard uit het archief van het Nijmeegse stadsbestuur uit de periode 1810-1945 vormen wel de grootste portie. Bestaande uit onder andere notulen, aantekeningen en besluitenlijsten van raads- en collegevergaderingen bieden ze een schat aan informatie over politieke reilen en zeilen in bijna anderhalve eeuw. Veel ouder is het archief van Stad en Ambt Huissen: de stukken gaan terug tot 1576.
 
Detail uit het gildeboek van het schuttersgilde van St. Gangulphus. Het zit in het archief
van Stad en Ambt Huissen. Foto: Kiki van Heijst. Bron: Regionaal Archief Nijmegen
In het licht van de groeiende belangstelling voor de periode van de Wederopbouw (1944-1965) mag ook de afronding van het archief van de Supervisor van de Wederopbouw in Nijmegen niet onvermeld blijven. De supervisor hield de regie over de architectuur van de wederopgebouwde panden.

Het depot van het archief
Onder de particuliere archieven bevinden zich enkele familiearchieven, waaronder die van de Nijmeegse familie Bury. Michel Bury, van wie verschillende stukken in het archief zitten, was in 1922 de oprichter van kunstzijdespinnerij Nyma. Daarnaast zijn er diverse archieven van katholieke organisaties; niet vreemd in een katholiek bolwerk dat Nijmegen vroeger was. Het archief van de Stichting St. Josephscholen is een belangrijke bron voor de geschiedenis van het Nijmeegse onderwijs: de stichting bestuurde op haar hoogtepunt bijna dertig lagere en middelbare scholen. De Kolpingvereniging Nijmegen, Stichting Bedrijfsapostolaat en haar opvolger DISK hadden ook een katholieke achtergrond en waren gericht op het verzorgen van activiteiten voor werknemers. Moedervereniging Sint Anna ondersteunde moeders en ouderen. De overige archieven zijn afkomstig uit organisaties van uiteenlopende aard, van de Rotaryclub Nijmegen tot de stichting Bemmel 800 jaar.

Hieronder een overzicht van alle in 2012 toegankelijk gemaakte archieven. 
Zoals gezegd: alle inventarissen zijn te raadplegen via de website van het archief, voor het bekijken en onderzoeken van de stukken staan de deuren van het archief voor u open!

Geen opmerkingen: