vrijdag 30 november 2012

Nijmegen in kleur 1900 – 1970

Wie nog behoefte heeft aan een aardige cadeautip voor de komende feestdagen, zou kunnen denken aan de vorige week verschenen publicatie Nijmegen in kleur 1900-1970, samengesteld en uitgegeven door Peter Leeuwen uit Almelo. Van zijn hand verschenen eerder soortgelijke fotoboeken van onder meer Arnhem en de provincie Overijssel.

In 2007 richtte Leeuwen de Stichting Fotoarchief.nu op, met als doel het verzamelen en voor een breed publiek toegankelijk maken van beeldmateriaal in kleur uit de perode ca. 1938-1970. Daarbij richt Leeuwen zich voornamelijk op dia’s. Nijmegen in kleur 1900-1970 onderscheidt zich dan ook van andere fotoboeken van Nijmegen doordat de afbeeldingen zijn ontleend aan historische kleurendia’s, veelal gemaakt door amateurfotografen.

Doorkijk naar de Grotestraat vanuit de
Vleeshouwerstraat, ca. 1962
De kleurendiafotografie kwam op in de jaren ’50 van de vorige eeuw en werd in korte tijd zeer populair. Dat de eerste afbeeldingen in het Nijmegenboek dateren van 1900, komt doordat hiervoor ingekleurde zwart-witplaten van rond die tijd zijn gebruikt. Het zwaartepunt ligt echter duidelijk bij de jaren ’50 en ’60. De beelden van winkelende mensen, het verkeer in straten die nu verkeersvrij zijn, de verkrotting van de benedenstad en festiviteiten als Lentejool, processies en natuurlijk de Vierdaagse geven een veelzijdige en veelzeggende indruk van het dagelijkse leven in Nijmegen in die periode.

Voor het beeldmateriaal in het boek is naast de collectie van het Regionaal Archief Nijmegen ook gebruik gemaakt van het aanbod van particulieren zoals leden van de voormalige Nijmeegse Fotokring Meer Licht, waarvan een enkeling in 1939 al dia’s maakte.

Voor de beschrijvingen van een groot deel van de afbeeldingen is dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van Erik van Veghel en Henk Wannet, beide als vrijwilliger voor de fotocollectie werkzaam bij het Regionaal Archief.
Lange Hezelstraat, ca. 1968


Nijmegen in kleur 1900-1970 ligt bij diverse Nijmeegse boekhandels voor een prijs van € 15,95.


Geen opmerkingen: