woensdag 7 november 2012

Burgemeester Hustinx in het Witte Huis

Hustinx ontmoet Truman in het
Witte Huis (21-10-1947)
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Van de 44 Amerikaanse presidenten heeft er voor zover mij bekend niet een een bezoek gebracht aan Nijmegen. Een zoekopdracht met "president" in de beeldbank van het archief levert vooral veel foto's op met presidenten van carnavalsverenigingen. Buitenlandse presidenten zijn ook niet te vinden op de lijst van "beroemde personen die Nijmegen hebben bezocht".

Alleen burgemeester Hustinx kan bogen op een ontmoeting met de machtigste man ter wereld. In oktober 1947 kreeg hij onverwacht een ontvangst op het Witte Huis van president Harry Truman.

Hustinx was naar Amerika gereisd om persoonlijk zijn dank te betuigen aan de inwoners van Albany. Deze stad in de staat New York had namelijk op initiatief van generaal Gavin van de 82nd Airborne Division Nijmegen geadopteerd om hulp te bieden bij de wederopbouw. In juli 1947 was een lading van 250 ton hulpgoederen in Nijmegen aangekomen. Lees verder het artikel in Het Digitale Huis en bekijk de foto's in de beeldbank.

Naast Albany bezocht Hustinx ook een burgemeestersconferentie in Washington en kreeg hij op 21 oktober de gelegenheid de president op het Witte Huis te ontmoeten. De agenda van Truman toont dat het om een kwartiertje ging, van kwart voor twaalf tot twaalf uur. In De Gelderlander van 27 oktober staat op de voorpagina een foto van de ontmoeting – waarop de president had aangedrongen – boven een artikel met het verslag van de reis van Hustinx. In onze beeldbank vond ik een vergelijkbare foto, uit een ons onbekende bron (zie hierboven).

Het dossier over het bezoek van de burgemeester bevat naast financiële stukken en de teksten van zijn speeches een groot aantal bedankbrieven voor de gastvrije ontvangst in Amerika. Ook "the Most Honourable H.S. Truman President of the U.S.A." kreeg een vriendelijk bericht. Het kwam uiteraard nauw met de formulering dus er zijn enkele concepten gepasseerd: 


Eerste concept van brief van burgemeester
Hustinx aan president Truman van
13 november 1947


Tweede concept. Beide afkomstig uit:
Nieuw Secretarie Archief Nijmegen 1946-1984,
Rubriek maatschappelijke zorg, inv.nr. 10161

Geen opmerkingen: