donderdag 4 oktober 2012

Van 67.819 inwoner in 1920 tot ongeveer 175.000 in 2020

Een klassefoto uit 1920, de school is onbekend. 
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
De eerste rubriek in het in eerder blog genoemde "Verslag van den toestand der gemeente" gaat over de bevolking van Nijmegen. In gedetailleerde tabellen staan de "loop der bevolking" aangegeven, lijsten met geborenen, overledenen en gesloten huwelijken en de migratiestatistiek. Zo valt hier uit op te maken dat er 1077 meer geboortes dan overledenen waren en er 11 mensen meer vertrokken dan binnenkwamen. Enkele gegevens zijn typerend voor deze periode, zo waren van de 1844 kinderen er 70 onecht en waren van de 767 overledenen er slechts 4 gescheiden.

De bevolking op 31 december van dat jaar kwam op basis van het geboorte- en migratieoverschot op 67.819, waarvan 32.675 mannen en 35.144 vrouwen. Volgens de "voorlopige uitkomsten" van de 10e algemene volkstelling bedroeg de werkelijke bevolking echter 66.899.

Volgens de Demografische verkenning 2012 van Bureau Onderzoek en Statistiek zal de gemeente Nijmegen in 2020, afhankelijk van de woninggroei, tussen de 173.000 en 176.500 inwoners tellen. In 1820 waren het er overigens iets meer dan 14.000.

Nijmeegse voorouders zoeken
Wie graag wil weten wie al die geborenen, overledenen en gehuwden zijn in 1920 kan gebruik maken van de aktes van de burgerlijke stand en van de bevolkingsregisters. Hierbij geldt wel een beperking voor de geboortes, aangezien deze aktes pas na 100 jaar openbaar worden en hiervoor dus tot 2020 gewacht moet worden. De huwelijks- en overlijdensaktes zijn echter wel openbaar (respectievelijk na 75 en 50 jaar). Om hierin te zoeken kan sinds kort gebruik worden gemaakt van de website Wiewaswie, de opvolger van Genlias. Door de digitalisering van alle aktes van de burgerlijke stand van Gelderland door het Gelders Archief zijn binnenkort ook alle aktes online te raadplegen. Het Nijmeegse bevolkingsregister is, in tegenstelling tot de meeste gemeenten, al in 1920 opgevolgd door persoonskaarten. Deze zijn onder bepaalde voorwaarden ter inzage in de studiezaal van het archief.

De wijkkaravaan en het debat in de Lux over de stadsvisie 2020 zijn inmiddels achter de rug maar 1920 blijft op dit weblog nog even centraal staan. Volgende week meer over de kermis van dat jaar.

Geen opmerkingen: