donderdag 18 oktober 2012

Archeologisch depot


De laatste rondleidingen in het depot van archeologie van de gemeente Nijmegen zijn nu aan de gang. De belangstelling was groot, zo groot dat sommige mensen moesten worden teleurgesteld.

Omdat oktober de maand van de geschiedenis is, hadden we bedacht dat het leuk zou zijn om in de herfstvakantie een kijkje achter de schermen te geven in ons depot. Want wat gebeurt er nou met alle vondsten als de opgraving is afgelopen? Dat ze worden opgeslagen is bekend, maar worden ze allemaal gewassen, worden alle scherven aan elkaar geplakt en alle vondsten beschreven? Op deze vragen is het antwoord nee. De uitleg hierover wordt door een archeoloog gegeven, die precies over het hoe en waarom kan vertellen omdat hij of zij dat dagelijks doet.De aardewerk-restaurator had zijn eigen 'winkeltje' (zie foto boven), net als onze metaal-restaurator. Er waren vondsten te zien die duizenden jaren oud zijn, zoals kiezen van mammoeten, maar ook voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. De opgraving bij fort Knodsenburg is nog aan de gang, maar de verwerking van de vondsten is in vol bedrijf (foto rechts).Wat ons betreft zijn de rondleidingen een groot succes. We zijn blij met de grote belangstelling en we gaan kijken of we dit nog eens kunnen organiseren.


Geen opmerkingen: