dinsdag 18 september 2012

Film en den toestand der gemeente in 1920

De gemeente Nijmegen wil graag voor de “stadsvisie 2020” antwoord op de vragen hoe de stad eruit ziet in 2020. Wat is dan de kracht van de stad? Op welke maatschappelijke en technologische ontwikkelingen moet Nijmegen gaan inspelen? Op deze en meer vragen kan iedereen antwoord geven, te beginnen met wat de kenmerken van Nijmegen nu zijn. Er is een speciale website maar de gemeente komt de komende dagen ook langs met de wijkenkaravaan.

Natuurlijk mooi dat “stad van alle tijden” het motto voor dit debat is, vermoedelijk als aansluiting op de campagnes rond Altijd Nijmegen en Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Dan kom je ook al snel bij de bekende stelling dat je zonder je verleden te kennen, je ook het heden en de toekomst niet goed kunt duiden.

Het leek me daarom leuk om eens te zien wat het archief over Nijmegen in 1920 te bieden heeft. Heel veel natuurlijk! In de beeldbank van het Regionaal Archief Nijmegen zijn bijna 2000 foto’s van rond dit jaar opgenomen, zoals bijvoorbeeld deze foto van de Waalkade en de spoorbrug. Tot mijn verrassing is er in 1920 zelfs een promotiefilm gemaakt  met ondermeer prachtige beelden vanaf een rijdende tram door de stad. De beelden, die soms wat donker zijn, zijn gemaakt door de filmpionier Willy Mullens:

Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Wie meer wil weten over wat er allemaal speelde in de stad in 1920 kan natuurlijk altijd De Gelderlander lezen. Waarschijnlijk iets taaier zijn de notulen van de gemeenteraad. Een andere belangrijke bron is het zogeheten "Verslag van den toestand der gemeente Nijmegen over het jaar 1920". Hierin vind je over alle mogelijke onderwerpen korte samenvattingen over de stand van zaken of wat de bemoeienis van de gemeente hierbij is geweest. In de bijlagen staan de zeer uitgebreide jaarverslagen van alle diensten, bedrijven en commissies van de gemeente, zoals de Gasfabriek en waterleiding, de Bank van Leening en de Keuringsdienst van Eet- en Drinkwaren. Deze verslagen zijn gemaakt en bewaard van 1851 tot en met 1937. Volgende keer iets meer over de bevolkingssamenstelling en -ontwikkeling in 1920 uit het Verslag.

1 opmerking:

Anoniem zei


Vóór 1851 is er ook de toestand opgetekend door de toenmalige gemeentesecretaris C.C. Haverkamp: "Algemeen overzigt betreffende de Gemeente-aangelegenheden, over een tijdvak van elf jaren, te weten: van 1840 tot en met 1850". Dit werk is raadpleegbaar in de studiezaal van het RAN. Over de jaren daarvóór is een verlag dat in de raadsnotulen is opgenomen. Zie voor de vindplaats van dat verslag de bronverwijzingen in L. Gruppelaar, Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen : 1816-1851 (raapleegbaar in de studiezaal van het RAN).