maandag 18 juni 2012

Van de oudste tot de nieuwste foto’s van Nijmegen

Bij de fotocollectie van een archiefdienst ben je vaak geneigd om in de eerste plaats aan historische foto’s te denken. Daaraan heeft het Regionaal Archief Nijmegen geen gebrek, hoewel nog meer materiaal uit de negentiende eeuw zeer welkom zou zijn. Een oproep hiervoor leverde onlangs nog een aantal stadsgezichten uit ca. 1860 van de fotograaf Julius Schaarwächter op, misschien wel de oudste foto’s van Nijmegen.

Herbouwd bruggenhoofd bij de spoorbrug, 2009.
Foto: Jan Eichelsheim.
Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen DF198
Het Regionaal Archief streeft er echter ook naar om zijn fotocollectie up-to-date te houden waar het gaat om het Nijmegen van nu. Lange tijd zijn beelden uit de afgelopen drie decennia enigszins ondervertegenwoordigd geweest in de collectie. Gelukkig is het archief die schade de laatste jaren aan het inhalen. Zo heeft het archief onlangs nog van fotograaf Flip Franssen een collectie negatieven over de stadsvernieuwing van Nijmegen gedurende de jaren ’80 van de vorige eeuw kunnen verwerven.


Fietsenstalling annex atoomschuilkelder aan de
Scheidemakershof vòòr de sloop, 2009.
Foto: Jan Eichelsheim.
Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen DF238
De meest recente ontwikkelingen in de stad worden door enkele ‘huisfotografen’ van het archief ten behoeve van de fotocollectie nauwkeurig vastgelegd. Eén van hen is een oud-medewerker van het archief, Jan Eichelsheim. Ooit begonnen als woningstoffeerder, later werkzaam als buschauffeur voor de toenmalige Centrale Vervoersdienst, was hij van 1985 tot 2006 in dienst bij het Regionaal Archief. Eerst als huismeester van het Arsenaal, en na de verhuizing van het archief naar de huidige locatie nog enkele jaren als beschrijver van de fotocollectie. Dat Jan echter zelf ook een zeer verdienstelijk fotograaf is, bleek toen hij na zijn vervroegde uittreding vrijwel onmiddellijk met enthousiasme voor het archief is gaan fotograferen, waarbij hij zich met name toelegt op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Zo volgt hij de herinrichting van Plein 1944 op de voet, en legde hij gebouwen die daarvoor moesten wijken, zoals de schuilkelder aan de Scheidemakershof, nog net op tijd fotografisch vast voor het nageslacht.

De beeldbank van het Regionaal Archief telt inmiddels bijna 300 foto’s van de hand van Jan Eichelsheim, die te raadplegen zijn via de Digitale studiezaal.

Geen opmerkingen: