donderdag 7 juni 2012

Duits-Nederlands congres over Friedrich Gorissen


Afgelopen vrijdag vond in de Wasserburg Rindern bij Kleef een Duits-Nederlands congres plaats over Dr. Friedrich Gorissen en de cultuurgeschiedenis der ‘Niederrheinlande’. Ik was een van de ruim zestig belangstellenden uit beide landen en met hen heb ik genoten van vijf boeiende en leerzame lezingen van specialisten.

Het congres was onderdeel van het programma dat het Stadtarchiv Kleve, Museum Kurhaus Kleve en het Regionaal Archief Nijmegen dit jaar organiseren naar aanleiding van het honderdste geboortejaar van de Dr. Friedrich Gorissen (1912-1993).

Gorissen kwam in de lezingen naar voren als een eigenzinnig, gedreven en veelzijdig wetenschapper die een in meerdere opzichten indrukwekkend oeuvre heeft nagelaten. Professor Margret Wensky, die de historische stedeatlassen van Gorissen behandelde, verzuchtte dat alleen al de samenstelling van de atlas van het relatief kleine Kalkar voor de meesten een levenswerk zou zijn; voor Gorissen was het slechts een van zijn talrijke projecten. Femke de Roode, archeoloog bij de gemeente Nijmegen, onderstreepte het belang van Gorissens werk voor de archeologie. Zo suggereerde hij in 1956 op grond van archiefonderzoek dat Nijmegen in de late Middeleeuwen een dubbele stadsmuur heeft gehad, een verondersteling die lange tijd is genegeerd. Recente opgravingen op Plein 1944 tonen aan dat Gorissen het toch bij het rechte eind had.

De lezingen zullen worden gepubliceerd in een congresbundel, die naar verwachting begin 2013 zal verschijnen in de reeks Werken Gelre. De historische stede-atlas van Nijmegen van Gorissen is online beschikbaar in de bibliotheek van het archief en in de beeldbank zijn alle kaarten uit deze atlas opgenomen.

Geen opmerkingen: