woensdag 2 mei 2012

Verhalen en portretten vertellen het verhaal van 4 en 5 mei

In de week dat heel Nederland stilstaat bij de de Nederlandse oorlogsslachtoffers op 4 mei en haar vrijheid viert op 5 mei, besteedt ook het Regionaal Archief Nijmegen ruimschoots aandacht aan deze bijzondere meidagen.

Unknown
Onbekende Britse soldaat
| Foto Verweij | CC BY-SA
Op 4 mei haken zowel het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis als het Archief aan bij het uitgebreide programma van het Stedelijk 4 en 5 Mei Comité Nijmegen. Zo wordt geïnteresseerden de mogelijkheid geboden om een presentatie en wandeling bij te wonen waarbij met name de vervolging van Joodse stadgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog centraal staat. Kinderen kunnen op zoek naar het antwoordt op de vraag wat er is gebeurd met het Joodse Nijmeegse meisje Kitty de Wijze tijdens een speciale juniorwandeling. Aan de hand van archiefstukken kunnen kinderen (8 tot en met 14 jaar) en hun ouders op zoek naar de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nijmegen. Om 14.00u geeft Lennert Savenije van de Radboud Universiteit een lezing  in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis getiteld 'Vier maal 4 mei. Nijmegen tijdens de Duitse bezetting'. Aansluitend start de rondleiding 'Nijmeegs verzet in Oorlogstijd' door Stadswandeling Nijmegen

Kijk voor het gehele programma en voor de manier van aanmelden op de website van het Stedelijk 4 en 5 mei Comité. Deelname is gratis.


Maar wie waren nou die bevrijders van Nijmegen? Dankzij een schenking van 'Foto Verweij' in de Groenestraat heeft het Regionaal Archief Nijmegen sinds 2000 de beschikking over 684 portretfoto's van geallieerde militairen die betrokken waren bij de bevrijding van Nijmegen of die kort daarna in de stad verbleven. De bevrijders kregen daarmee een gezicht, maar nog geen naam.

Om meer informatie over de foto's te krijgen zijn de portretten in 2005 op de internetpagina van de gemeente Nijmegen geplaatst. Dit project 'Bevrijders voor de lens' heeft een groot aantal reacties opgeleverd maar bij veel foto's ontbreken nog steeds de namen. Het archief heeft daarom besloten de foto's te verplaatsen naar Flickr. Deze internationale website biedt een grotere kans dat deskundigen en mogelijke familieleden in Groot-Brittannië de foto's ontdekken en reageren. Bovendien worden de foto's onder een open licentie beschikbaar gesteld, wat het mogelijk maakt om de foto's ook op andere websites te delen om zo hopelijk nog meer aanvullende informatie te vergaren.

Als u een geportretteerde herkent of meer informatie heeft, kunt u bij de foto op Flickr een reactie achterlaten. 
Dankzij u kan iemand alsnog een - mogelijk laatste - foto krijgen van een familielid dat ruim zeventig jaar geleden in Nijmegen gefotografeerd werd.

Lees voor meer informatie het artikel in Het Digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en bekijk de foto's op de Flickr account.

Geen opmerkingen: