donderdag 5 april 2012

Monumentencommissie Nijmegen

Anders dan de titel suggereert, bestaat er in Nijmegen geen monumentencommissie. Althans, niet als een afzonderlijk benoemde commissie met deskundigen; in 2003 is de Nijmeegse Monumentencommissie samengevoegd met de Welstandscommissie en sindsdien opereert de geïntegreerde adviescommissie onder de naam Commissie Beeldkwaliteit.
De meest bekende taak van de Commissie Beeldkwaliteit is adviseren over de welstandsaspecten van bouwaanvragen, maar deze commissie adviseert dus ook over restauratie- en wijzigingsplannen voor rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, bouwhistorie monumenten en stadsbeeldobjecten. Daarnaast wordt de commissie ook betrokken bij beschermingsvoorstellen.

De Commissie Beeldkwaliteit bestaat uit een voorzitter en zes leden. Twee leden zijn specifiek vanwege hun cultuurhistorische achtergrond in de commissie benoemd. Het gaat om Karel Emmens, bouwhistoricus, en Geert van Veersen, restauratiearchitect. Beide leden zijn per 1 januari 2012 benoemd. Dat betekent dat zij nét hun eerste kwartaal hebben afgerond.

In dat kwartaal hebben zij bijgedragen aan de totstandkoming van 275 adviezen over schets- en bouwplannen. In ruim 50 gevallen had de advisering betrekking op beschermde panden of ontwikkelingen in beschermde gebieden.

De Commissie Beeldkwaliteit wordt bijgestaan door een ambtelijk secretariaat. De secretaris die betrokken is bij de voorbereiding en uitwerking van de advisering over projecten met een cultuurhistorische component (bijvoorbeeld de monumentenplannen) is een collega van het bureau Archeologie en Monumenten. Deze taak draagt bij aan de veelzijdigheid van de functie beleidsadviseur Cultuurhistorie, een functie waarbij je op maandag vaak niet weet wat je op vrijdag gedaan zult hebben...

 

Geen opmerkingen: